Sistemul de motivare si promovare a personalului

g) Activitatea de import-export:
 import de materii prime, materiale, piese de schimb,  echipamente,  utilaje
şi            SDV-uri necessare obiectului de activitate al  societăţii  sau
pentru comercializare;
 operaţiuni de barter, leasing;
 exportul produselor şi serviciilor proprii;
  exportul  de  materiale  lemnoase  şi   alte   produse   industriale   sau
agroalimentare      admise la export.
      Principalele produse
În cadrul profilului de activitate, se disting  4  mari  grupe  de  produse,
fiecare înglobând mai multe categorii şi subcategorii:
A. Mobilier
mobilă corp:
 stil rustic german;
 stil rustic francez;
 stil rustic cu diverse ornamentaţii.
mobilier de artă în stiluri clasice;
mobilier tapiţat natural şi mobilier tapiţat cu schelet aparent;
mic mobilier.
B. Mobilier pentru producţia de mobilă
plăci aglomerate din aşchii de lemn;
covor înpâslit din fibre de suport textil;
saltele.
C. Semifabricate
element

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu