SISTEMUL EUROPEAN AL BANCILOR CENTRALE

    reale (stocuri de bunuri…) să fie mult  mai  reduse,  plasamentele  în
      active reale nefiind cea mai bună decizie de investiţii;
   1. Stabilitatea preţurilor diminuează efectul distorsionat asupra taxelor
      şi a contribuţiilor sociale;
   1. Stabilitatea preţurilor diminuează cererea de bani lichizi pe piaţă;
   1.  Stabilitatea  preţurilor  diminuează  redistribuirea  diferenţiată  a
      veniturilor şi bunăstării în economie.
Mecanismul de transmitere a Politici Monetare a BCE
[pic]
Evoluţia dobânzilor pentru zona Euro
[pic]
[pic]
5.3. Principii generale ale strategiei de politică monetară a BCE
5.3.1.Principii generale ale strategiei de politică monetară a BCE
   1. Consiliul Guvernatorilor BCE va  influenţa  rata  dobânzii  pe  termen
      scurt  pentru  a  menţine  obiectivul  central  al  BCE:  stabilitatea
      preţurilor;
   1.  BCE este confruntată de o serie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu