SISTEMUL TRANSPORTURILOR DIN ROMANIA

CUPRINS
Introducere 2
1.Transportul rutier   3
  1.1  Infrastructura rutiera din Romania     4
  1.2 Integrarea transportului rutier romanesc in retelele de transport
  europene  13
  1. 3  Proiecte de reabilitare privind transportul rutier    20
  1.4  Politica in domeniul transportului rutier   29
  1. 5 Analiza transportului rutier in anul 2004   40
2. TRANSPORTUL FEROVIAR      43
  2.1 Date istorice    43
  2.2 Generalitati transport feroviar   43
  2.3 Caile Ferate Romane    44
  2.4 Reteaua feroviara CFR  50
  2.5  Grupul feroviar roman (GFR)      50
  2.6 Transportul feroviar in anul 2004 52
3. TRANSPORTUL AERIAN  55
  3.1 Informatii generale    55
  3.2 Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA 57
  3.3  Date statistice privind transporturile aeriene de marfuri si persoane
  63
  3.4 Compania de transport aerian TAROM      68
  3.5 Sistemul de rezervare computerizat (CRS)     69
  3.6 Transportul aerian in anul 2004   71
4. TRANSPORTUL NAVAL   72
5.  Transportul intermodal si transportul combinat 81
6. Infrastructura de transport din Romania – aspecte cheie abordate si
concluzii   82
  6.1 Siguranta traficului   82
  6.2 Protectia mediului     83
  6.3 Tendinte de dezvoltare a infrastructurii de transport   84
  6.4 Diferente in accesul la infrastructura de transport     84
  6.5 Cadrul institutional   85
  6.6 Reteaua de transport trans-europeana    86
  6.7 Cadrul juridic   87
Concluzii   89
Bibliografie     92

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu