Sistemul vamal

CAPITOLUL I. Concepţii generale cu privire la relaţiile economice internaţionale. Introducere în Sistemul Vamal.. 4  1.1. Relaţiile economice internaţionale – factor al dezvoltării economice. 4  1.2. Sistemul Vamal – element important de protecţie  a relaţiilor economice internaţionale. Conceptul,  obiectivele şi particularităţile tipologice ale Sistemului Vamal. 16     Capitolul II. Prezentarea modului de organizare şi funcţionare a Sistemului Vamal în UE şi  Republica Moldova.. 22  2.1.   Structura si modul de organizare şi funcţionare a Sistemului Vamal în UE.. 22  2.2.   Cadru institutional al activităţii vamale în  Republica Moldova. 33  2.3. Adaptarea politicii vamale a Republicii Moldova la cerinţele UE şi efectele acesteia  40     Capitolul III. Perspective de dezvoltare a Sistemului Vamal la nivel naţional.. 47  3.1. Strategii de dezvoltare a sistemului vamal din Republica Moldova. 47  3.2. Propuneri de perfecţionare a Sistemului Vamal din ţară. 50     Concluzii şi propuneri. 57  Bibliografie.. 61  Anexă  63 -

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu