Solutionarea conflictelor la S.A.”CARMEZ”

Introducere. 2     CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA FENOMENUL CONFLICTULUI 4  1.1. Conceptul de conflict 4  1.2. Tipologia şi dinamica stărilor conflictuale. 6  1.3. Cauzele conflictelor în organizaţii 13     CAPITOLUL II. ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARĂ AL S.A” CARMEZ”. 16  2.1. Istoricul apariţiei şi prezentarea generală a întreprinderii  S.A.”CARMEZ“. 16  2.2. Analiza economico-financiară al întreprinderii S.A.” CARMEZ”. 17  2.3. Structura organizatorica a SA “Carmez”. 35     Capitolul III. Modalităţi de soluţionare a conflictelor.. 44  3.1. Medierea conflictelor 44  3.2. Sisteme de negociere pentru rezolvarea conflictualităţii 47  3.3. Intervenţia terţilor în soluţionarea conflictelor 54  3.4. Aspecte privind sistemele alternative de soluţionare a conflictelor 57     Încheiere. 62  Biliografie. 64  Anexe. 66

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu