Specificul managementului bancar

Capitolul I. Principiile teoretice şi metodologice ale managementului bancar  7  1.1.  Specificul şi caracteristicile managementului bancar. 7  1.2. Domeniile managementului bancar. 19  1.3.  Criteriile gestionării bancare. 22     Capitolul II. Procesul de gestiune bancară. 27  2.1. Planificarea strategică a  activităţii băncii 27  2.2. Instrumente ale managementului bancar. 45  2.3. Managementul strategic al băncii 48     Capitolul III. Realităţi şi perspective de dezvoltare a sistemului bancar din Republica Moldova. 63  3.1.Analiza gestiunii bancare la nivelul BC «Moldova Agroindbank»S.A. 63  3.2. Sistemul bancar al Republicii Moldova. Direcţii de dezvoltare, inovaţii, propuneri 80     Concluzii 97  Bibliografie. 99  Anexe. 101

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu