Stadiul cunostintelor privind bolile orezului

   1. Importanţa culturii
   2. Necesitatea cunoaşterii bolilor care afectează producţia în vedera
   combaterii lor
   3. Viroze
   Răspândire şi importanţă
   2. Simptome
   3.1.3.  Agent etiologic
3.1.3.1. Încadrare sistematică
     2. Morfologie
     3. Specializarea
     4. Transmiterea virusului
    3. Comportamentul diverselor soiuri şi linii la acest virus
Prevenire şi combatere
    1. Rice yellow dwarf virus-piticirea şi îngălbenirea plăntuţelor
1 3.2.1. Răspândire şi importanţă economică
Simptome
   2. Agent etiologic
Încadrare sistematică
   1. Morfologie
 2. Specializare
 3. Transmiterea virusului
   3. Prevenire şi combatere
   2. Rice hoja blanca virus-virusul „hoja blanca”
   3.3.1. Răspândire şi importanţă economică
   2. Simptome
   3. Agent etiologic
   1. Încadrare sistematică
   2. Morfologie
   3. Specializare
   4. Transmiterea virusului
Prevenire şi combatere
3.4.   Rice tungro baciliform virus şi Rice  tungro  sphaerial  virus-viroza
„tungro” a orezului
3.4.1. Răspândire şi importanţă
   2. Simptome
   3. Agent etiologic
     1. Încadrare sistematică
     2. Morfologie
Specializare
     3. Transmiterea virusurilor
   4. Prevenire şi combatere
   4. Alte viroze la orez
Bacterioze
   1. Xanthomonas campestris  pv.  oyzae  (Uyeda  et.  Ishyama)  Dows-arsura
      bacteriană a frunzelor de orez
   1. Răspândirea pe glob
4.1.2.  Implicaţiile economice ale atacului produs de
1 Xanthomonas campestris pv. oyzae
   2. Simptome
Agentul etiologic
     1. Denumire, sinonimii
     2. Încadrare sistematică
Morfologie
     3. Specializarea
Ciclul de infecţie
     4. Transmiterea de la un an la altul
   3. Ecologia bolii
4.1.5.     Comportarea diverselor soiuri şi linii la atacul bacteriei
Xanthomonas campestris pv. oryzae
   4.1.6.  Prevenirea şi combaterea bolii
     1. Metode preventive
     2. Metode curative
    1. Xanthomonas campestris pv. oryzicola (Fang et. al. ) Swings et. al.-
       striaţia bacteriană a frunzelor de orez
Răspândirea pe glob şi în ţara noastră
   1. Implicaţiile economice ale atacului produs de
Xanthomonas campestris pv. oryzicola
Simptome
   2. Agentul etiologic
Denumire, sinonimii şi încadrare sistematică
   1. Morfologie
   2. Specializarea
   3. Ciclul de infecţie
   4. Transmiterea de la un an la altul
Ecologia bolii
   3. Comportarea diverselor soiuri şi linii la atacul bacteriei Xanthomonas
      campestris pv. oryzicola
Prevenirea şi combaterea bolii
4.2.7.1.   Metode preventive
     2. Metode curative
    2. Pseudomonas syringae pv.  syringae  (Van  Hall)-putrezirea  brună  a
       tecii frunzelor de orez
   1. Răspândirea şi implicaţiile economice
Simptome
   2. Agentul etiologic
     1. Denumire, sinonimii
     2. Încadrare sistematică
     3. Morfologie
     4. Specializarea
     5. Ciclul de infecţie
   3. Ecologia bolii
   4. Comportarea diverselor soiuri şi linii de  orez  la  atacul  bacteriei
      Pseudomonas syringae pv. syringae
Prevenire şi combatere
Alte bacterioze ale culturii orezului
   5. Erwinia chrysamthemi pv. zeae (Sabet) Victoria,  Arholeda  et.  Munoz-
      putregaiul bazei tulpinii
5 Micoze
   1. Magnaporthe grisea (Hebert) Barr.-piricularioza orezului
   1. Răspândirea pe glob
   2. Implicaţiile economice ale atacului produs de Magnaporthe grisea
   3. Simptome
   4. Agentul etiologic
     1. Denumire, sinonimii
Încadrare sistematică
     2. Morfologia ciupercii
     3. Ciclul de infecţie al ciupercii Magnaporthe grisea
     4. Transmiterea ciupercii de la un an la altul
   5. Ecologia bolii
   6. Comportarea diverselor soiuri şi linii la atacul piriculariozei
   7. Prevenirea şi combaterea bolii
     1. Metode preventive
     2. Metode curative
   2. Cochliobolus miyabeanus (Ito & Kuribayashi)-helminthosporioza orezului
   1. Răspândirea pe glob
Implicaţiile economice ale atacului produs de Cochliobolus miyabeanus
Simptome
Agentul etiologic
     1. Denumire sinonimii
     2. Încadrare sistematică
     3. Morfologie
Ciclul de infecţie
Transmiterea de la un an la altul
Ecologia bolii
Comportarea diverselor soiuri şi  linii  la  atacul  ciupercii  Cochliobolus
      miyabeanus
Prevenirea şi combaterea bolii
     4. Metode preventive
     5. Metode curative
   3. Gibberella fujikuroi Saw (Wr)-fuzarioza (boala “bakane”)
   1. Răspândirea pe glob şi în ţara noastră
Implicaţiile economice ale atacului produs de Gibberella fujikuroy
   2. Simptome
Agentul etiologic
     1. Denumire, sinonimii
Încadrare sistematică
     2. Morfologie
     3. Toxine produse de ciupercă
Specializarea ciupercii
     4. Ciclul de infecţie
     5. Transmiterea de la un an la altul
   3. Ecologia bolii
Prevenirea şi combaterea bolii
     1. Metode preventive
     2. Metode curative
   4. Leptosphaeria salvini Catt.-pătarea tulpinilor de orez
   1. Răspândirea pe glob
Implicaţiile economice ale atacului produs de Leptosphaeria salvini
   2. Simptome
Agentul etiologic
     1. Denumire, sinonimii
     2. Încadrare sistematică
     3. Morfologia
     4. Specializarea ciupercii
     5. Ciclul de infecţie
     6. Transmiterea de la un an la altul
   3.  Comportarea  diverselor  varietăţi  şi  linii  la  atacul   ciupercii
      Leptosphaeria salvini
   5.4.6.  Prevenirea şi combaterea bolii
    1. Metode preventive
    2. Metode curative
Rhizoctonia solani Kuhn.-rizoctonioza sau arsura tecilor de orez
   1. Răspândirea pe glob
Implicaţiile economice ale atacului produs de Rhizoctonia solani
   2. Simptome
1 Agentul etiologic
     1. Denumire, sinonimii
     2. Încadrare sistematică
     3. Morfologie
     4. Specializarea ciupercii
     5. Ciclul de infecţie
     6. Transmiterea de la un an la altul
   3. Ecologia bolii
Prevenirea şi combaterea bolii
     1. Metode preventive
     2. Metode curative
   5. Sarocladium oryzae (Sawada) W. Gams & D. Hawksw-putrezirea tecilor  de
      orez
   1. Răspândirea pe glob şi în ţara noastră
   2. Implicaţiile economice ale atacului produs de Sarocladium oryzae
Simptome
Agentul etiologic
     1. Denumire, sinonimii
     2. Morfologie
Specializarea ciupercii
     3. Ciclul de infecţie
   3. Ecologia bolii
Prevenirea şi combaterea bolii
     1. Metode preventive
     2. Metode curative
   6. Cercospora janseana (Racib.) O. Const.-cercosporioza orezului
   1. Răspândirea pe glob
Implicaţiile economice ale atacului produs de Cercospora janseana
Simptome
Agentul etiologic
     1. Denumire, sinonimii
     2. Încadrare sistematică
Morfologie
     3. Specializarea ciupercii
     4. Ciclul de infecţie
     5. Transmiterea de la un an la altul
Ecologia bolii
   2. Comportarea diverselor soiuri şi linii la atacul ciupercii  Cercospora
      janseana
Prevenirea şi combaterea bolii
     1. Metode preventive
     2. Metode curative
   7. Microdochium  oryzae  (Hashioka  &  Yokogi)  Samuels  &  I.C.-opărirea
      frunzelor
   1. Răspândirea pe glob
   2. Implicaţiile economice ale atacului produs de Microdochium oryzae
   3. Simptome
Agentul etiologic
     1. Denumire, sinonimii
     2. Încadrare sistematică
     3. Morfologie
     4. Specializarea ciupercii
     5. Ciclul de infecţie
     6. Transmiterea de la un an la altul
   4. Ecologia bolii
   5.  Comportarea  diverselor  soiuri  şi   linii   la   atacul   ciupercii
      Microdochium oryzae
Prevenirea şi combaterea bolii
   8. Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. et Syd-mălura orezului
   1. Răspândirea pe glob
Implicaţiile economice ale atacului produs de Tilletia barclayana
Simptome
   5.9.4.  Agentul etiologic
     1. Denumire, sinonimii
     2. Încadrare sistematică
     3. Morfologie
Specializarea ciupercii
     4. Ciclul de infecţie
     5. Transmiterea de la un an la altul
    4. Ecologia bolii
    5. Comportarea diverselor soiuri şi linii la atacul  ciupercii  Tilletia
       barclayana
Prevenirea şi combaterea bolii
     1. Metode preventive
     2. Metode curative
    9. Ustilaginoidea virens (Cooke) Takah-tăciunele fals al orezului
    1. Răspândirea pe glob
Implicaţiile economice ale atacului produs de Ustilaginoidea virens
    2. Simptome
Agentul etiologic
     1. Denumire, sinonimii
     2. Încadrare sistematică
     3. Morfologie
     4. Specializarea ciupercii
     5. Ciclul de infecţie
    3. Ecologia bolii
    4.  Comportarea  diverselor  soiuri  şi  linii   la   atacul   ciupercii
       Ustilaginoidea virens
Prevenirea şi combaterea bolii
  11. Entyloma oryzae Sydow & P. Sydow-tăciunele frunzelor de orez
   1.  Răspândirea pe glob
Implicaţiile economice ale atacului produs de Entyloma oryzae
   2.    Simptome
 Agentul etiologic
     1. Denumire, sinonimii
     2. Încadrare sistematică
     3. Morfologie
     4. Ciclul de infecţie
     5. Transmiterea de la un an la altul
Comportarea diverselor soiuri şi linii la atacul ciupercii Entyloma oryzae
   3.   Prevenirea şi combaterea bolii
  12. Septoria oryzae Catt.-septorioza orezului
   1.  Răspândirea pe glob . Implicaţiile economice ale atacului  produs  de
      Septoria oryzae
   2.  Simptome
 Agentul etiologic
     1. Denumire, încadrare sistematică
     2. Morfologie
     3. Ciclul de infecţie
     4. Transmiterea de la un an la altul
   3.  Ecologia bolii. Prevenirea şi combaterea bolii
  13. Khuskia oryzae Hudson-putregaiul uscat
   1. Răspândirea pe glob
   2. Simptome
Agentul etiologic
     1. Denumire, sinonimii
     2. Încadrare sistematică
     3. Morfologie
     4. Specializarea ciupercii
     5. Ciclul de infecţie şi transmiterea de la un an la altul
   3.  Ecologia bolii
Prevenirea şi combaterea bolii
  14. Corticium rolsfii Curzi.-arsura plăntuţelor de orez
   1.  Răspândirea pe glob şi implicaţiile economice
   2.  Simptome
 Agentul etiologic
     1. Denumire, încadrare sistematică
     2. Morfologie
     3. Specializarea ciupercii
     4. Ciclul de infecţie. Prevenirea şi combaterea bolii
  15. Alternaria padwickii (Ganguly) M.B. Ellis-alternarioza boabelor
   1.  Răspândirea pe glob . Implicaţiile economice ale atacului  produs  de
      Alternaria padwickii
   2.  Simptome
Agentul etiologic
     1. Denumire, încadrare sistematică
     2. Morfologie
     3. Ciclul de infecţie
     4. Transmiterea de la un an la altul. Prevenirea şi combaterea bolii
  16. Alte micoze la orez
   1. Curvularia lunata (Wakker) Boed.-mucegaiul negru
     1. Răspândire
     2. Simptome
     3. Denumire, încadrere sistematică
     4. Morfologie
  5. Cercetări efectuate în România privind bolile orezului  şi  combaterea
     lor
  6. Concluzii
Anexa
Bibliografie
Pagini 93

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu