Starea Apelor de Suprafata si Subterane

Starea apelor de suprafata si subterane
Starea raurilor interioare
    • Bazinul hidrografic Tisa
                                                                    pag. 6
    • Bazinul hidrografic Somes
                                                                pag. 6
    • Bazinul hidrografic Cris
                                                                    pag. 7
    • Bazinul hidrografic Mures
                                                                pag. 7
    • Bazinul hidrografic Bega-Timis
                                                             pag. 7
    • Bazinul hidrografic Jiu
                                                                     pag. 8
    • Bazinul hidrografic Olt
                                                                    pag. 8
    • Bazinul hidrografic Arges – Vedea
                                                          pag. 8
    • Bazinul hidrografic Ialomita
                                                                pag. 9
    • Bazinul hidrografic Siret
                                                                   pag. 9
    • Bazinul hidrografic Prut
                                                                   pag. 10
Starea lacurilor
 pag. 10
Starea fluviului Dunarea
    • Starea fluviului Dunarea
                                                                  pag. 12
    • Calitatea apei fluviului Dunarii, pe teritoriul Rezervatiei Biosferei
      Delta Dunarii          pag. 12
Starea mediului marin si a zonei costiere
                                                       pag. 14
Starea fondului piscicol si a altor resurse biologice din apele naturale
dulcicole, salmastre si marine
    • Starea fondului piscicol marin
                                                              pag. 15
    • Starea ecosistemului si resursele vii marine. Situatia speciilor
      periclitate                      pag. 16
    • Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii
                                                pag. 18
Progrese realizate in implementarea prevederilor Conventiei de la Sofia
privind protectia si utilizarea durabila a apelor fluviului Dunarea, ale
Conventiei de la Bucuresti privind combaterea poluarii Marea Neagra si ale
Conventiei de la Helsinki privind protectia apelor transfrontiera si a
lacurilor internationale
          pag. 19
Proiecte de succes in cadrul Programului pentru bazinul Dunarii si al
Programului pentru bazinul Marii Negre
                                       pag. 21
Starea apelor subterane. Implicatiile economice si sociale ale deteriorarii
starii de calitate a apelor subterane
    • Calitatea apelor freatice la nivel national
                                                        pag.23
Situatia apelor uzate – surse majore si grad de epurare. Penalitati
aplicate pentru deversari de ape neepurate sau insuficient epurate
                  pag. 25
Pagini 31

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu