STAREA DE NECESITATE – CAUZE CARE INLATURA CARACTERUL PENAL AL FAPTEI

CUPRINS
Capitolul I
CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI
    Caracterul penal al faptei prevăzute de legea penală şi posibilitatea înlăturării acestuia
     Noţiunea de caracter penal al faptei
     Posibilitatea înlăturării caracterului penal al faptei
    Noţiunea cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei în reglementarea Codului penal în vigoare şi efectele lor
     Noţiunea cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei
     Efectele cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei
    Clasificarea cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei
     Consideraţii preliminarii
     Clasificarea în raport cu trăsăturile esenţiale ale infracţiunii
     Clasificarea în raport de sfera de aplicare a cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei
     Clasificarea în raport de natura cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei
4.  Constatarea existenţei cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei
5.  Unele consideraţii privind cauzele care exclud existenţa infracţiunii, reglementate de Codul penal adoptat prin Legea nr. 286/2009
Capitolul II
NOŢIUNEA STĂRII DE NECESITATE ŞI EVOLUŢIA ISTORICĂ A REGLEMENTĂRII SALE
    Noţiunea stării de necesitate
    Starea de necesitate ca stare de fapt
    Starea de necesitate ca instituţie a dreptului penal
    Evoluţia istorică a reglementării stării de necesitate
    Reglementarea stării de necesitate înainte de intrarea în vigoare a Codului penal din 1968
    Reglementarea stării de necesitate după intrarea în vigoare a Codului penal din 1968, republicat, cu modificările ulterioare
    Teorii asupra fundamentului stării de necesitate
    Teorii care nu admit utilitatea reglementării stării de necesitate
    Teorii care au la bază constrângerea morală
    Teorii care au la bază ideea intereselor ordinii de drept
    Teorii care concep motivarea mixtă a stării de necesitate
    Fundamentarea stării de necesitate potrivit legislaţiei penale române
    Fundamentarea stării de necesitate potrivit legislaţiei penale în vigoare
    Fundamentarea stării de necesitate potrivit noului Cod penal
Capitolul III
CONDIŢIILE STĂRII DE NECESITATE
    Condiţiile privitoare la pericol în cazul stării de necesitate
    Existenţa unui pericol
    Existenţa unui pericol iminent
    Existenţa unui pericol grav şi inevitabil
    Existenţa unui pericol care să ameninţe viaţa, integritatea corporală sau sănătatea unei persoane, un bun important al acesteia ori un interes obştesc
    Condiţiile privitoare la acţiunea de salvare în cazul stării de necesitate
    Acţiunea de salvare a valorilor protejate de lege trebuie să se concretizeze într-o faptă prevăzută de legea penală
    Acţiunea de salvare a valorilor ameninţate de pericol trebuie să fie necesară
    Acţiunea de salvare a valorilor protejate de lege să nu producă urmări vădit mai grave decât cele care s-ar fi putut produce dacă pericolul nu era înlăturat
    Acţiunea de salvare a valorilor protejate de lege să nu fie înfăptuită de către persoana sau pentru o persoană care avea obligaţia de a înfrunta pericolul
    Depăşirea limitelor stării de necesitate
Capitolul IV
EFECTELE STĂRII DE NECESITATE
    Efectele asupra laturii penale a cauzei
    Efectele asupra laturii civile a cauzei
Capitolul V
ASPECTE PROCESUALE ŞI PROCEDURALE PRIVIND STAREA DE NECESITATE
    Particularităţi privind dreptul probator
    Soluţii procesuale
    Înainte de începerea urmăririi penale
    În faza de urmărire penală
    În faza de judecată
Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu