Statutul deontologic al functionarului vamal

                                   CUPRİNS
   1. COORDONATELE DEONTOLOGİCE ALE FUNCŢİEİ PUBLİCE
   2. DEONTOLOGİA FUNCŢİONARİLOR PUBLİCİ
   2.1. Noţiunea de „funcţionar public”. Apariţia şi evoluţia funcţionarilor
   publici.
   2.2. İzvoarele deontologiei funcţionarului public
   2.3. Profesionalizarea şi organizarea funcţionarilor din administraţia
   publică
      2.4. Concluzii privind deontologia administrativă
         3.      LEGİSLAŢİA    ROMÂNEASCĂ    PRİVİTOARE    LA    OBLİGAŢİİLE
                         PROFESİONALE ALE FUNCŢİONARİLOR PUBLİCİ
      3.1. Aspecte privind funcţia publică şi funcţionarii publici
      3.2. Clasificarea funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici
      3.3. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
      3.4. Drepturile şi îndatoririle funcţionarilor publici
      3.4.1. Drepturile funcţionarilor publici
      3.4.2. Îndatoririle funcţionarilor publici
      3.5. Cariera funcţionarilor publici
      3.5.1. Recrutarea funcţionarilor publici
      3.5.2. Promovarea funcţionarilor publici
      3.6. Modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu
      3.7. Răspunderea funcţionarilor publici
      4.   PERSONALUL VAMAL
      4.1 Scurta prezentare a activităţii personalului vamal din cadrul
birourilor vamale şi a       direcţiilor judeţene pentru accize şi
operaţiuni vamale
      4.2. Statutul personalului vamal
      4.2.1. Funcţiile publice generale şi specifice din cadrul Autorităţii
Naţionale a                      Vămilor
      4.2.2. Drepturi şi indatoriri specifice ale personalului vamal
      4.3. Codul de conduită a funcţionarilor publici din cadrul
autorităţii vamale
      4.3.1. Conduita profesională a funcţionarului public vamal
     4.3.2. Conduita personalului vamal cu funcţii de conducere
     4.3.3. Obligaţii privind aplicarea şi respectarea prevederilor  Codului
de conduită al              funcţionarului  public  din  cadrul  autorităţii
vamale
    4.3.4. Răspunderea în cazul nerespectării prevederilor  prezentului  Cod
de conduită
    4.4. İncompatibilităţi şi conflicte de interese pentru personalul vamal
Bibliografie
79 pag

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu