Statutul Refugiatilor in Europa

Introducere 4
Capitolul I: Aspecte generale 6
1.1: Încălcarea drepturilor omului 6
1.2: Noţiuni terminologice 8
1.2.1: Scurt istoric 8
1.2.2: Noţiunea de refugiat 9
1.2.3: Noţiunea de persoană strămutată 10
1.2.4: Noţiunile de stat de primire şi stat de origine 10
1.2.5: Azilul 11
1.3: Procedurile pentru determinarea statutului de refugiat 12
1.3.1: Intervievarea solicitantului 13
1.3.2: Luarea deciziei 13
1.3.3: Procedurile de urgenţă 14
1.3.4: Garanţii minime 14
1.3.5: Detenţia 15
1.3.6: Reşedinţa 16
1.3.7: Retragerea statutului de refugiat 16
1.3.8: Nereturnarea şi expulzarea refugiatilor 17
1.3.9: Actele de identitate şi actele de călătorie 18
1.3.10: Confidenţialitatea 18
1.3.11: Legislaţia conexă 18
Capitolul II: Statutul juridic al refugiatilor 20
2.1: Drepturile refugiatilor 20
2.1.1: Principiul non – refoulement 21
2.1.2: Asimilarea refugiatilor pe o bază temporară 22
2.2: Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiati 22
2.3: Protecţia refugiatilor – un element promordial al protecţiei
drepturilor omului 23
2.4: Semnarea Convenţiei din 1951 25
2.5: Eticile internaţionale ale refugiatilor 27
Capitolul III: Integrarea refugiatilor în Europa 32
3.1: Cadrul legal al integrării 32
3.1.1: Instrumente internaţionale şi naţionale 32
3.1.2: Naţionaliate şi cetăţenie 33
3.1.3: Libertatea de mişcare 34
3.1.4: Drepturi de vot 34
3.1.5: Anti- discriminarea şi egaliatea 35
3.2: Cadrul socio-cultural al integrării 35
3.2.1: Rolul societăţii civile 35
3.2.2: Refugiatii ca actori sociali 37
3.3: Cadrul strucural al integrării 37
3.3.1: Aranjamente instituţionale 37
3.3.2: Accesul la piaţa muncii 38
3.3.3: Discriminarea pe piaţa muncii 39
3.3.4: Recunoşterea calificărilor obţinute în străinătate 39
3.3.5: Pregătirea profesională 39
3.3.6: Educaţia 40
3.3.7: Educaţia copiilor refugiati 41
3.3.8: Locuinţe 41
3.3.9: Sănătatea 42
3.3.10: Reunificarea familiei 43
Concluzii: Protecţia internaţională a refugiatilor în întrebări şi raspunsuri 44
Ce reprezintă protecţia internaţională? 44
Ce este un refugiat? 44
Cum sunt protejaţi refugiatii? 45
Ce drepturi are un refugiat? 45
Decizia cu privire la cine este un refugiat îi revine în fapt UNHCR
sau este la latitudinea guvernelor? 46
Este obligatoriu ca fiecare refugiat să parcurgă determinarea
individuală a statutului? 47
Cum face UNHCR diferenţa dintre un refugiat şi un migrant economic? 47
Pot guvernele să deporteze persoane care nu sunt refugiati? 47
Ce este protecţia temporară? 48
Ce face UNHCR pentru a proteja refugiatii de agresiunea fizică? 48
Ce face UNHCR pentru a ajuta copii neînsoţiţi să-şi găsească familiile? 49
Care este strategia UNHCR pentru reinstalare? 50
Ce face UNHCR pentru a preveni apatridia? 50
Concluzii 51
Bibliografie 55

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu