STRATEGIA DE DEZVOLTARE A TURISMULUI IN ROMANIA SI GRECIA SI POSIBILITATI DE DEZVOLTARE A FLUXURILOR TURISTICE RECIPROCE

- CUPRINS -
INTRODUCERE ..……………………………………………….
4
Cap. 1.
PREZENTAREA GENERALĂ A ROMÂNIEI ŞI A GRECIEI  ………………………………………………………
7
1.1.
Aşezarea geografică şi căi de acces ……………………….
7
1.2.
Mediul natural …………………………………………….
7
1.3.
Mediul demografic ………………………………………..
11
1.4.
Mediul istoric ……………………………………………..
12
1.5.
Mediul politic ……………………………………………..
17
1.6.
Mediul cultural ……………………………………………
19
1.7.
Mediul economic …………………………………………
24
1.8.
Comentarii finale ………………………………………….
26
Cap. 2.
DETERMINAREA PRINCIPALILOR INDICATORI CE CARACTERIZEAZĂ CIRCULAŢIA TURISTICĂ A CELOR DOUĂ ŢĂRI IN PERIOADA 2002-2006……………
28
2.1.
Indicatorii cererii turistice ………………………………...
29
2.2.
Indicatorii ofertei turistice ………………………………..
32
2.3.
Indicatorii relaţiei cerere – ofertă …………………………
33
2.4.
Indicatorii efectelor economice directe …………………..
37
2.5.
Indicatorii densităţii turistice ……………………………..
39
2.6.
Indicatori ai preferinţei relative ( relaţiilor româno-greceşti) …………………………………………………...
44
2.7.
Analiza comparativă ……………………………………..
45
Cap. 3.
DIRECŢII DE DEZVOLTARE A TURISMULUI DIN ROMÂNIA ŞI GRECIA ……………………………………..
46
3.1.
Strategia turistică a României …………………………….
47
3.2.
Strategia turistică a Greciei ………...……………………..
49
3.3.
Atribuţii ale ministerelor de resort .….……………………
51
3.4.
Concluzii comparative ……………………………………
53
Cap. 4.
PROPUNERI PRIVIND INTENSIFICAREA FLUXURILOR TURISTICE DINTRE ROMÂNIA ŞI GRECIA ………………………………………………………..
55
4.1.
Modalităti de dezvoltare a ofertelor turistice existente în cele două ţări ……………………………………………..
56
4.2.
Noi circuite turistice ………………………………………
57
4.2.1.
In România ……………………………………….
58
4.2.2.
In Grecia ………………………………………….
60
4.3.
Soluţii de promovare a pachetelor turistice elaborate …….
63
CONCLUZII ……………………………………………………………….
65
ANEXE ……………………………………………………………………..
68
BIBLIOGRAFIE…. ……………………………………………………….
72

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu