Strategii de crestere a motivatiei publicului intra-organizational

ARGUMENT     CAPITOLUL I. RELAŢIILE PUBLICE – NECESITATE ACTUALĂ ÎN SOCIETATEA ROMÂNEASCA I.1. Definirea conceptului de “relaţii publice" I.2. Repere istorice ale relaţiilor publice I.3. Tipuri de relaţii publice organizaţionale     CAPITOLUL II. RELAŢIILE PUBLICE – FUNCŢIE MANAGERIALĂ ŞI DE COMUNICARE II.1. Definiţii şi funcţii ale managementului organizaţional II.2. Managementul resurselor umane – preocupare a managementului modern II.3. Comunicarea internă şi rolul ei în managementul organizaţiei     CAPITOLUL III. MOTIVAREA PUBLICULUI INTRAORGANIZAŢIONAL – EXIGENŢĂ ACTUALĂ ÎN RELAŢIILE PUBLICE III.1. Motivaţie, motivare, demotivaţie – delimitări conceptuale III.2. Motivele şi factorii motivaţionali – componente ale procesului motivaţional III.3. Importanţa relaţiilor publice interne în creşterea motivaţiei profesionale a angajaţilor III.4. Principalele teorii ale motivaţiei     CAPITOLUL IV. STUDIU DE CAZ. STRATEGII ALE PR INTERNE DE MOTIVARE A PERSONALULUI ÎN CADRUL S.C. BIJOUX S.R.L. IV.1. Prezentarea firmei S.C. “Bijoux” S.R.L. IV.2 Strategii de motivare a publicului intra-organizaţional în cadrul S.C. BIJOUX S.R.L.     CONCLUZII BIBLIOGRAFIE ANEXE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu