Strategii de dezvoltare a serviciilor prestate de SC SRL

CUPRINS
|Introducere                                                     |    |
|Capitolul 1.                                                    |    |
|PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. FORWARD DEVELOPMENT GRUP S.R.L.     |    |
|.......                                                         |    |
|1.1. Prezentarea S.C. Forward Development Grup S.R.L.           |    |
|....................................                            |    |
|1.2. Organizarea şi funcţionarea firmei                         |    |
|1.3. Piaţa pe care acţionează SC F.D.G. SRL                     |    |
|.......................................................         |    |
|1.3.1. Oferta şi tarifele practicate                            |    |
|1.3.2. Clientela firmei                                         |    |
|1.3.3. Furnizorii firmei                                        |    |
|1.3.4. Concurenţii firmei                                       |    |
|Capitolul 2.                                                    |    |
|ANALIZA SITUAŢIEI ECONOMICO-FINANCIARE ÎNREGISTRATĂ ÎN PERIOADA |    |
|2008-2010                                                       |    |
|2.1. Analiza evoluţiei cifrei de afaceri înregistrate           |    |
|2.2. Analiza evoluţiei veniturilor înregistrate                 |    |
|2.3. Analiza evoluţiei cheltuielilor înregistrate               |    |
|2.4. Analiza evoluţiei profitului înregistrat                   |    |
|Capitolul 3.                                                    |    |
|PREVIZIUNEA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU PERIOADA  |    |
|2011-2013                                                       |    |
|Capitolul 4.                                                    |    |
|ANALIZA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ŞI PROPUNERI DE DEZVOLTARE      |    |
|4.1. Analiza SWOT a societăţii                                  |    |
|4.2. Propuneri de dezvoltare                                    |    |
|Concluzii  …………………………………………………………………………....                     |    |
|Bibliografie                                                    |    |
|Anexe                                                           |    |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu