STRATEGII DE DEZVOLTARE SI EFICIENTIZARE A STATIUNII PREDEAL

C U P R I N S
INTRODUCERE    3
CAPITOLUL I  Aspecte generale asupra staţiunii Predeal    6
I.1. Poziţia în teritoriu    6
I.2. Cadrul natural şi socio-economic    6
CAPITOLUL II  Oferta turistică a staţiunii Predeal    9
II.1. Potenţialul turistic natural, antropic în staţiune
 şi în împrejurimi    9
II.2. Structurile de primire    13
II.3. Structurile de alimentaţie    22
II.4. Structurile de agrement    25
II.5. Structurile pentru sporturile de iarnă    25
II.6. Circulaţia turistică din cadrul staţiunii Predeal    34
CAPITOLUL III  Strategii şi politici de dezvoltare şi eficientizare
 a staţiunii Predeal    41
III.1. Diversificarea funcţiunilor turistice ale staţiunii    42
III.2. Modernizarea ofertei turistice a staţiunii    44
III.3. Sporirea atractivităţii staţiunii prin organizarea
 unor activităţi de animaţie    58
III.4. Extinderea staţiunii în circuitul internaţional    62
CAPITOLUL IV  Elaborarea unui program de dezvoltare şi de eficientizare
 a activităţii de turism din staţiunea Predeal    66
IV.1. Organizarea activităţii de turism în staţiune    66
IV.2. Reconsiderarea politicii resurselor umane    68
CAPITOLUL V  Studiu de fezabilitate privind efortul de investiţii pentru
eficientizarea activităţii de turism din staţiunea Predeal    71
CONCLUZII ŞI PROPUNERI    88
BIBLIOGRAFIE    91

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu