Strategii de relansare a turismului international al Romaniei

Cuprins
     I. TURISMUL INTERNAŢIONAL – parametri economici şi starea de fapt
           1.1.  Câteva evoluţii ale turismului în perioada 1950 - 2004
           1.2. Premisele dezvoltării turismului în România
           1.3. Percepţia ofertei turistice româneşti pe pieţele externe
    II. STRATEGIA ŞI POLITICILE DEZVOLTĂRII TURISMULUI ROMÂNESC
            2.1. Turismul internaţional al României - dezechilibre şi
contradicţii
           2.2.  Cadrul legislativ şi programe de dezvolatre turistică
           2.3.   Obiectivele  strategice  ale  programelor  de  dezvoltare
      turistică
           2.4.  Obiectivele  strategice   ale   programelor   la   nivelul
      regiunilor de dezvolare
           2.5 Programe de dezvoltare turistică la nivelul anului 2003
   III. OBIECTIVE ŞI ACŢIUNI PRIVIND DEZVOLTAREA  TURISMULUI  ROMÂNESC,  LA
        ORIZONTUL ANULUI 2008
           3.1. Politici guvernamentale pentru 2005-2008
           3.2. Programe prioritare şi programe speciale
                 A. Turismul montan
                 B. Turismul balnear
                 C.  Ecoturismul şi turismul în Delta Dunării
                 D. Turismul de litoral
                 E. Alte forme de turism
                 F. Alte acţiuni ce vizează dezvoltarea turismului
    IV. CONCLUZII
Anexe
Bibliografie
98 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu