Strategiile de Distributie ale Agentiei de Turism Utilizand Comertul Electronic

Introducere     Capitolul I. PREZENTAREA COMPANIEI MAGEST TURISM S.R.L 1.1 Istoricul companiilor Magest Trade & Travel S.R.L. şi Magest Turism S.R.L 1.2. Structura organizatorică a agenţiei Magest Turism S.R.L 1.3. Resursele umane ale companiei Magest Turism S.R.L 1.4. Serviciile turistice, destinaţii, politica tarifară, programul de fidelizare al companiei Magest Turism S.R.L     Capitolul II. STRATEGIILE DE DISTRIBUŢIE A PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR TURISTICE ALE AGENŢIEI MAGEST TURISM UTILIZÂND COMERŢUL ELECTRONIC 2.1. Internetul şi comerţul electronic 2.2. Analiza SWOT a comerţului electronic de produse şi servicii turistice în cadrul agenţiei Magest Turism 2.3. Modalităţile şi canalele de distribuţie a produselor şi serviciilor turistice aplicate de agenţia Magest Turism 2.4. Distribuţia produselor şi serviciilor turistice oferite de către agenţia Magest Turism prin sistemul electronic Amadeus     Capitolul III. IMPACTUL COMERŢULUI ELECTRONIC ASUPRA PERFORMANŢELOR AGENŢIEI MAGEST TURISM ŞI PROPUNERI PRIVIND EXTINDEREA ACESTUIA PENTRU VÂNZAREA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR TURISTICE OFERITE 3.1. Impactul distribuţiei şi vânzării produselor turistice şi serviciilor prin website-ul agenţiei asupra performanţelor companiei Magest Turism 3.2. Propuneri privind extinderea comerţului electronic pentru distribuţia şi vânzarea produselor şi serviciilor turistice în cadrul agenţiei Magest Turism     Concluzii Bibliografie Anexe Anexa 1. Anexa 2. Model contrat cu turistul publicat pe situl Anexa 3. www.amadeus.net Anexa 4. GTA by Travelport

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu