Structuri de primire turistica cu functiuni de cazare

CAPITOLUL I
Poziţia geografică a judeţului Galaţi
CAPITOLUL II
Aspecte fizico-geografice şi de potenţial turistic
II.1. Relieful
II.2. Clima
II.3. Vegetaţia
II.4. Hidrografia
II.4.1. Arterele hidrografice
II.4.2 Lacurile 
II.4.2.1 Lacurile naturale şi bălţile
II.4.2.2. Lacuri antropice
CAPITOLUL III
 Structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare. Terminologie si clasificări
III.1 Categorii de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare
III.2. Criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire cu funcţiune de cazare turistică
CAPITOLUL IV
Analiza structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare din judeţul Galaţi
IV.1. Numărul, capacitatea de cazare şi repartiţia structurilor
IV.2. Hoteluri
IV.3. Moteluri
IV.4.  Hosteluri
IV.5. Vile
IV.6. Pensiuni turistice
IV.7. Pensiuni turistice urbane
IV.8. Pensiuni turistice rurale
CONCLUZII
Bibliografie
5

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu