STUDÄUL FIZÄCO-GEOGRAFÄC AL

                                   CUPRİNS
İNTRODUCERE.................................................................
..........................................5
CAPİTOLUL I
I. POZİŢİA GEOGRAFİCĂ Şİ
LİMİTE.................................................................
......7
      1.1 Aşezarea regiunii
      studiate...............................................................
      ..............7
      1.2
      Limite.................................................................
      ...........................................8
      1.3 Istoricul
cercetărilor................................................................
.....................10
CAPİTOLUL II
II.       ALCĂTUİREA        GEOlOLOGICĂ        Şİ        RESURSELE        DE
SUBSOL..........................11
      2.1 Geologia
      regiunii...............................................................
      ..........................11
      2.2. Resurse ale
subsolului..................................................................
..............14
CAPİTOLUL III
III.
RELİEFUL....................................................................
.........................................15
      3.1 Elemente
morfometrice................................................................
..............15
      3.2 Categorii
morfogenetice...............................................................
..............19
      3.3 Dinamica actuală a
reliefului..................................................................
....25
           3.3.1. Etajele
      morfodinamice..........................................................
      ......25
           3.3.2 Alunecările de
           teren............................................................
           ........30
           3.3.3. Procesele de surpare, prăbuşire şi
      rostogolire............................32
CAPİTOLUL IV
IV.
CLİMA.......................................................................
.........................................34
      4.1. Regimul climatic
general.....................................................................
...34
      4.2. Factori genetici ai
climei......................................................................
..34
           4.2.1. Durata medie anuală a strălucirii
      Soarelui..............................35
           4.2.2. Radiaţia solară
      globală............................................................35
           4.2.3. Bilanţul radiativ
      caloric...........................................................35
           4.2.4. Circulaţia generală a
      atmosferei..............................................36
      4.3. Principalii parametri
climatici................................................................36
           4.3.1. Regimul
           termic...........................................................
           .............36
           4.3.2. Regimul
      eolian.................................................................
      .......38
           4.3.3. Regimul
      precipitaţiilor........................................................
      .....40
           4.3.4. Temperatura
      solului................................................................
      .41
           4.3.5. Stratul de
      zăpadă.................................................................
      .....41
CAPİTOLUL V
V.
HİDROGRAFİA.................................................................
.................................48
      5.1 Reţeaua
hidrografică................................................................
...............48
           5.1.1. Debitul mediu
      lunar................................................................51
           5.1.2. Scurgerea medie
      lunară..........................................................52
           5.1.3.
      Viituri................................................................
      .....................53
      5.2
Lacurile....................................................................
..............................54
CAPİTOLUL VI
VI. ELEMENTE DE
BİOGEOGRAFİE................................................................
56
      6.1Vegetaţia...........................................................
.....................................56
      6.2
Fauna.......................................................................
..............................59
      6.3 Rezervaţii naturale
............................................................................
....60
CAPİTOLUL VII
VII.
SOLURİLE....................................................................
..................................62
CONCLUZİİ...................................................................
.......................................64
BİBLİOGRAFİE
............................................................................
......................66

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu