Studiu asupra statiunii balneo - turistice Govora

CUPRINS
CAPITOLUL I  TURISMUL-FENOMEN COMPLEX CONTEMPORAN  9
  1.1. Premise. Concept. Definiţii      9
  1.2. Locul şi rolul turismului în economia naţională   15
  1.3.Turismul în comerţul mondial      22
CAPITOLUL II TURISMUL BALNEAR – COMPONENTA A ACTIVITATII TURISTICE  25
  2.1. Fondul de factori naturali de cură     25
    2.1.1. Clima  26
    2.1.2. Apele minerale    26
    2.1.3. Nămolurile terapeutice  30
    2.1.4. Lacurile terapeutice    31
    2.1.5. Gazele terapeutice      32
  2.2. Serviciile de tratament balneoturistic 32
  2.3. Tendinţe în turismul balnear     37
  2.4. Turismul balnear în Europa 42
    2.4.1.Factorii de influenţă asupra turismului balnear european  46
  2.5. Viitorul turismului balnear      47
    2.5.1.Circulaţia globală a veniturilor în ţările europene  47
    2.5.2.Nevoia creşterii ajutorului social  48
    2.5.3.Revitalizarea produsului balneoturistic românesc     49
CAPITOLUL III GOVORA – OAZA DE LINISTE SI SANATATE 53
  3.1. Coordonate istorice   53
  3.2. Coordonate fizico-geografice     56
    3.2.1 Aşezare 56
    3.2.2 Căi de acces 57
    3.2.3. Relief şi structura geologică      57
    3.2.4. Clima  59
    3.2.5 Vegetaţia    60
    3.2.6. Fauna  61
  3.3. Serviciile balneologice – componentă principală a activităţii de
  profil din staţiunea Băile Govora     61
    3.3.1. Profilul staţiunii      61
    3.3.2. Factorii naturali de cură    62
    3.3.3 Indicaţii terapeutice    65
CAPITOLUL IV EFICIENTA ECONOMICA LA SC BAILE GOVORA SA   68
  4.1. Baza tehnico-materială a staţiunii     68
    4.1.1.Baza de tratament  68
    4.1.2.Baza de cazare     69
    4.1.3.Reţeaua unităţilor de alimentaţie publică      71
  4.2. Descrierea procesului tehnologic actual     71
  4.3. Eficienţa economicǎ şi socialǎ   72
  4.4. Reflectarea eficienţei „S.C. Băile Govora S.A.”   76
  4.5.  Preţuri şi tarife practicate în staţiunea Băile Govora      87
  4.6. Concurenţii. Poziţionarea produselor şi serviciilor societăţii faţă
  de concurenţă  89
    4.6.1. Concurenţii 89
    4.6.2. Poziţionarea produselor şi serviciilor societăţii faţă de
    concurenţă    91
CAPITOLUL V AGREMENTUL TURISTIC – PARTE COMPONENTA A TURISMULUI BALNEAR
93
  5.1. Serviciile de agrement-divertisment    93
  5.2. O cunoaştere mai bună a staţiunii      97
CAPITOLUL VI CONCLUZII SI PROPUNERI     100
  6.1. Concluzii privind activitatea turistica la SC Baile Govora SA
  100
  6.2. Propuneri privind activitatea turistica la SC Baile Govora SA
  102
BIBLIOGRAFIE     104

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu