Studiu de potential turistic - Fluxurile turistice generate de obiectivele naturale si antropice - fenomenului turistic in judetul Iasi

CUPRINS

Capitolul  I …………………………………………………………...............................5
1.1 Metodologia ,motivatia alegerii temei, multumiri persoanelor şi
instituţiile care au contribuit la realizarea lucrării………………………………………5
      1.2 Evolutia fenomenului turistic in Municipiul Iasi şi împrejurimi……………………6
Capitolul II Caracteristicile geografice ale zonei...................................................................9
    Pozitia Municipuilui Iaşi în cadrul ţãrii....................................................................10
    Geologie……………………………………………………………………………11  
    Formaţiunile geologice şi alcãtuirea litologicã…………………………….12
    Structura, mişcãrile tectonice şiseismice…………………………………...12
    Resursele subsolului………………………………………………………..13
    Relieful……………………………………………………………………………..13
2.3.1 Originea şi evoluţia reliefului.............................................................13
2.3.2 Aspecte morfografice şi morfometrice......................................................14
            2.3.3 Tipurile genetice de relief.........................................................................16
        2.3.3.1 Relieful structural...........................................................................16
                      2.3.3.2 Relieful sculptural..............................................................17
                   2.3.3.3 Relieful antropic................................................................18
                   2.3.3.4 Relieful de acumulare.......................................................19
    Hidrografie………………………………………………………………………...23
4.1 Râurile…………………………………………………………………………24
4.2 Apele subterane….…………………………………………………………….24
4.3 Lacurile………………………………………………………………………...25
            4.4 Potenţialul hidrologic…………………………………………………………..26
    Climatul şi influienţa sa asupra turismului...............................................................26
5.1 Sectoarele climatice……………………………………………………………27
      5.1.I   Tipul climatic urban…………………………………………………….27
     5.1.1. Sectorul climatic industrial-feroviar………………………………..28
             5.1 2. Sectorul climatic al vechiului nucleu urban ……………………….28
     5.1.3. Sectorul climatic rezidenţial………………………………………..28
     5.1.4. Sectorul climatic de periferia urbanã……………………………….29
      5.1.II  Tipul de climat periurban……………………………………………….29
      5.2  Fenomene atmosferice deosebite în oraşului Iaşi …………………………….29
      5.3 Potenţialul climatic…………………………………………………………….30
    Vegetatia şi solul…………………………………………………………..………30
    Populaţie, aşezãri şi istoric al populãrii Municipiului Iaşi.......................................32
Capitolul III    Obiective naturale şi antropice.....................................................................35
      3.1.Obiective naturale....................................................................................................35
      3.2.Obiective antropice..................................................................................................39
3.2.1 Edificii istorice şi religioase............................................................................39
3.2.2  Edificii culturale.............................................................................................48
3.2.3 Monumente şi statui .......................................................................................63
3.2.4 Parcuri de recreere şi agreement.....................................................................................68
3.2.5 Acrivităti umane cu funcţie turistică ..............................................................73
3.2.5.1 Târguri..............................................................................................73
3.2.5.2 Hramuri, pelerinaje...........................................................................74
Capitolul IV  Infrastuctura care deserveste turismul............................................................77
      4.1 Unitatile de cazare....................................................................................................77
       4.1.1. Hoteluri........................................................................................................78
              4.1.2  Moteluri........................................................................................................83
              4.1.3  Pensiuni........................................................................................................84
              4.1.4  Campinguri...................................................................................................86
      4.2 Unitaţi de alimentaţie publică...................................................................................86
                4.2.1 Unităţi tip restaurant ...................................................................................87
               4.2.2 Unităţi tip bar din care baruri de zi, baruri de noapte, cafenele, , discoteci.98
                       4.2.2.1. Baruri şi cafenele……...…………………………………….98
                                 4.2.2.2 Discoteci ………………………………...…………………101
                4.2.3 Unităţi de tip fast-food şi pizzeria……………………………………….102
                                 4.2.3.1. Pizzerii……………………….…………………………….102
                               4.2.31. Fast food……………………………………………………105
Capitolul V  Fluxuri turistice…………………………………………………………….109
   
5.1 Unităţi de cazare în Municipiul Iaşi…………………………………………..…109
5.2 Analiza fluxurilot turistice îin perioda 1995-2005 în Municipiul Iaşi……….….110
                                  5.2.1Variaţia lunară a numărului de înoptări……………………..113
     
      5.3 Ţările de provenienţă ale turiştilor internaţionali  ……………………………….115
      5.4 Analiza fluxurilot turistice la Hotel Moldova în lunile anului 2005...………..….117
      5.6 Gradul de ocupare al Hotelului Moldova în perioada 2002-2005……………….119
Capitolul VI
      6.1 Concluzii…………………………………………………………………………..130
      6.2 Bibliografie………………………………………………………………………..134

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu