Studiu fizico geografic in Bazinul Hidrografic Luncani

CUPRINS
INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I
  Istoricul cercetarilor     4
CAPITOLUL II
  Asezare si limite    5
CAPITOLUL III
  Elemente de geologie 6
   3.1 Geologia  6
   3.2 Elemente de hidrologie     10
CAPITOLUL  IV
  Relieful  14
   4.1 Unitatile morfostructurale ale bazinului Luncani  14
   4.2 Parametrii de analiza ai potentialului morfografic si morfometric 16
     4.2.1 Potentialul morfologic al reliefului    16
      4.2.1.1 Morfologia globala (generala) a bazinului Luncani     16
      4.2.1.2 Dezvoltarea altimetrica a interfluviilor  17
      4.2.1.3 Morfologia derivata prin fragmentare 20
      4.2.1.4 Morfologia versantilor si suprafetelor de racord      20
      4.2.1.5 Morfologia vailor   21
     4.2.2 Analiza morfometrica a reliefului  22
      4.2.2.1 Densitatea fragmentarii   22
      4.2.2.2. Adancimea fragmentarii reliefului   23
      4.2.2.3. Potentialul hipsometric al reliefului    24
      4.2.2.4. Pantele 25
      4.2.2.5. Orientarea versantilor   26
      4.2.2.6. Organizarea si ierarhizarea retelei de vai     27
   4.3 Tipuri genetice de relief  28
     4.3.1 Relieful petrografic    28
      4.3.1.1. Relieful calcaros  28
      4.3.1.2. Relieful carstic   29
        4.3.1.2.1. Exocarstul     29
        4.3.1.2.2. Endocarstul (carstu de adancime)      32
      4.3.1.3. Relieful dezvoltat pe sisturile cristaline     33
      4.3.1.4. Relieful dezvoltat pe argile, marme si gresii  34
     4.3.2. Relieful structural    34
     4.3.3. Relieful fluvial 36
      4.3.3.1. Luncile 36
      4.3.3.2. Terasele     37
     4.3.4. Trepte morfologice ale bazinului Luncani     38
      4.3.4.1. Glacisurile de eroziune  38
      4.3.4.2 Glacisurile de acumulare  38
      4.3.4.3. Trepte de nivelare in bazinul Luncani    39
   4.4. Procese si forme geomorfologice actuale    41
      4.4.1. Pluviodenudarea si eroziunea de suprafata  41
      4.4.2. Procese fluviale in bazinul Luncani   41
      4.4.3. Alunecarile de teren 44
      4.4.4. Prabusirile    46
      4.4.5. Procesele morfogenetice de natura antropica si relieful
      rezultat   46
CAPITOLUL V
  Evolutia retelei hidrografice    47
CAPITOLUL VI
  Reteaua hidrografica 50
CAPITOLUL VII
  Regimul climatic     54
CAPITOLUL VIII
  Invelisul edafic (solul)   57
CAPITOLUL IX
  Vegetatia 59
CAPITOLUL X
  Fauna     61
CAPITOLUL XI
  Valorificarea potentialului natural si uman la scara locala si regionala
  62
   11.1. Asezarile     62
   11.2. Protectia si conservarea mediului   62
CONCLUZII   64
BIBLIOGRAFIE     65

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu