Studiu geografic privind valorificarea potenţialului turistic din staţiunea balneoclimaterica Băile Olanesti si aria sa limitrofa

INTRODUCERE     CAPITOLUL I: Cadrul geografic general  1. Asezare si pozitie geografica 2. Cai de comunicatie  3. Reteaua feroviara 4. Reteaua rutiera 5. Alte tipuri de transport si comunicatii  6. Cadrul natural  7. Relieful  1.3.1.1 Geologie si evolutie paleogeografica  1.3.1.2 Relieful major  1.3.1.3 Relieful structural si petrografic  1.3.1.4 Relieful fluviatil  Clima Soluri  1.3.3.1 Caractere generale ale solului  1.3.3.2 Clase si tipuri de sol si caracteristica lor  Hidrologie  1.3.4.1 Ape de suprafata  1.3.4.2 Ape de adancime  Vegetatia Fauna Rezervatii naturale Scurt istoric al statiunii Cadrul economico – social si demografic  Natalitate Mortalitate Bilantul natural Structura populatiei pe grupe de varsta si sexe Structura confesionala a populatiei Structura etnica a populatiei Structura profesionala a populatiei  1.5 Mediul inconjurator si protectia lui     CAPITOLUL II: Potentialul turistic  2.1 Potentialul turistic – definitie  2.1.1 Ape minerale  2.1.2 Originea apelor minerale  2.1.3 Clasificarea fizico – chimica a apelor  2.1.4 Geneza apelor sulfuroase  2.1.5 Radioactivitatea apelor minerale de la Baile Olanesti  2.1.6 Bioclimatul statiunii Baile Olanesti  2.1.7 Concluzii  2.1.8 Profilul statiunii  2.1.9 Indicatii terapeutice  2.2 Alte forme de potential turistic  2.3 Potentialul turistic din aria limitrofa  2.3.1 Statiunea Calimanesti – Caciulata  2.3.1.1 Asezare geografica  2.3.1.2 Relieful si rolul acestuia in potentialul turistic al statiunii  2.3.1.3 Clima si apele – rolul lor in potentialul turistic al statiunii  2.3.1.4 Indicatii pentru tratamentul balnear  2.3.1.5 Elemente biogeografice – importanta lor in varietatea potentialului turistic al statiunii  2.3.1.6 Scurt istoric al statiunii  2.3.2 Statiunea Govora  2.3.2.1 Asezare geografica  2.3.2.2 Relieful si rolul acestuia in potentialul turistic al statiunii  2.3.2.3 Clima si apele – rolul lor in potentialul turistic al statiunii  2.3.2.4 Tratamente balneofizicale  2.3.2.5 Elemente biogeografice – importanta lor in varietatea potentialului turistic al statiunii  2.3.2.6 Scurt istoric al statiunii  2.3.3 Ramnicu Valcea  2.3.3.1 Asezare geografica  2.3.3.2 Principalele resurse turistice de natura antropica din oras     CAPITOLUL III: Stadiul actual de valorificare  3.1 Formele principale de turism  3.2 Baza materiala pentru turism  3.2.1 Baza de cazare  3.2.2 Baza de alimentatie  3.2.3 Baza de tratament  3.2.4 Baza de agreement     CAPITOLUL IV: Propuneri de dezvoltare a statiunii  4.1 Premizele dezvoltarii turismului  4.2 Stategii de dezvoltare a turismului  4.2.1 In domeniul infrastructurii  4.2.2 In domeniul structurilor turistice  4.3 Turismul si protectia mediului inconjurator     CAPITOLUL V: Posibilitati de promovare a statiunii Baile Olanesti in turismul intern si international  5.1 Promovarea proprie  5.2 Promovarea prin intermediul firmelor sau agentiilor de turism partenere  5.3 Promovarea prin intermediul Autoritatii Nationale pentru Turism     CONCLUZII  BIBLIOGRAFIE  ANEXE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu