Studiu privind analiza performantei comerciale la sc

CUPRINS
|       |Introducere                                         |Pag 3  |
|CAP I  |ABORDĂRI CONCEPTUALE ŞI METODOLOGICE PRIVIND ANALIZA|Pag 4  |
|       |ECONOMICO-FINANCIARĂ                                |       |
|1.1    |Noţiuni şi concepte                                 |Pag 4  |
|1.2.   |Tipologia analizei economico-financiare             |Pag 4  |
|1.3.   |Funcţiile analizei economico-financiare şi etapele  |Pag 6  |
|       |procesuluidecizional                                |       |
|1.4.   |Conţinutul procesului de analiză                    |Pag 6  |
|       |economico-financiară                                |       |
|1.5.   |Factorii care intervin în rezultatul activităţii    |Pag 7  |
|       |economice                                           |       |
|1.6.   |Metode şi tehnici utilizate de analiza              |Pag 7  |
|       |economico-financiară                                |       |
|1.7.   |Sursele de informaţii si principalii utilizatori ai |Pag 10 |
|       |rezultatelor                                        |       |
|       |analizelor economico-financiare                     |       |
|1.8.   | Conditiile analizei economice si principiile sale  |Pag 10 |
|CAP II |ANALIZA ACTIVITĂŢII COMERCIALE                      |Pag 11 |
|2.1.   |Magazinul de proximitate – formă de manifestare a   |Pag 11 |
|       |activitaţii comerciale                              |       |
|2.1.1. |Magazinul – noţiuni generale                        |Pag 11 |
|2.1.2. |Sistemul tehnologic al magazinului                  |Pag 11 |
|2.1.3. |Structura funcţională a magazinului                 |Pag 12 |
|2.2.   |Analiza activităţii comerciale                      |Pag 14 |
|2.2.1. |Aprovizionarea                                      |Pag 16 |
|2.2.1.1|Principalele atribuţii şi obiective ale             |Pag 16 |
|.      |aprovizionării                                      |       |
|2.2.1.2|Politica de aprovizionare                           |Pag 17 |
|.      |                                                    |       |
|2.2.1.3|Procesul de aprovizionare                           |Pag 18 |
|.      |                                                    |       |
|2.2.1.4|Depozitarea                                         |Pag 19 |
|.      |                                                    |       |
|2.2.2. |Activitatea de vânzare                              |Pag 19 |
|2.2.3. |Indicatori: cifra de afaceri şi marja comercială    |Pag 20 |
|2.2.3.1|Analiza cifrei de afaceri                           |Pag 20 |
|.      |                                                    |       |
|2.2.3.2|Analiza marjei comerciale                           |Pag 21 |
|.      |                                                    |       |
|CAP III|PREZENTAREA GENERALA A SOCIETĂŢII SC VEVA SRL       |Pag 23 |
|3.1.   |Scurt istoric                                       |Pag 23 |
|3.2.   |Obiectul de activitate                              |Pag 23 |
|3.3.   |Analiza comercială a societăţii                     |Pag 24 |
|3.3.1. |Piaţa pe care activează societatea                  |Pag 27 |
|3.3.2. |Politica de preţ                                    |Pag 25 |
|3.3.3. |Clientela                                           |Pag 28 |
| 3.3.4.|Furnizorii                                          |Pag 29 |
|3.3.5. |Resursele umane                                     |Pag 31 |
|3.3.6. |Aprovizionarea în cadrul S.C. Veva S.R.L.           |Pag 33 |
|3.3.7. |Analiza stocurilor la S.C. Veva S.R.L.              |Pag 34 |
|3.3.8. |Factorii care influenţează obţionalitatea stocurilor|Pag 34 |
|3.3.9. |Restricţiile unui sistem optim de gestiune a        |Pag 36 |
|       |stocurilor                                          |       |
|CAP IV |STUDIU DE CAZ PRIVIND ANALIZA PERFORMANŢEI          |Pag 40 |
|       |COMERCIALE LA SC VEVA SRL                           |       |
|4.1.   |Analiza cifrei de afaceri                           |Pag 40 |
|4.1.1. |Analiza dinamicii cifrei de afaceri                 |Pag 40 |
|4.2.   |Analiza indicatorilor din contul de profit şi       |Pag 41 |
|       |pierdere                                            |       |
|4.2.1  |Analiza veniturilor                                 |Pag 41 |
|4.2.1.1|Analiza dinamicii veniturilor                       |Pag 41 |
|.      |                                                    |       |
|4.2.2. |Analiza cheltuielilor                               |Pag 43 |
|4.2.2.1|Analiza dinamicii cheltuielilor                     |Pag 43 |
|.      |                                                    |       |
|4.2.3. |Analiza profitului brut                             |Pag 44 |
|4.2.3.1|Analiza dinamicii profitului brut                   |Pag 44 |
|.      |                                                    |       |
|4.2.4. |Analiza profitului net                              |Pag 46 |
|4.2.4.1|Analiza dinamicii profitului net                    |Pag 46 |
|.      |                                                    |       |
|4.2.5. |Analiza numărului de salariaţi                      |Pag 47 |
|4.2.5.1|Analiza dinamicii numărului de salariaţi            |Pag 47 |
|.      |                                                    |       |
|4.3.   |Analiza indicatorilor din  bilanţ şi derivaţi din   |Pag 48 |
|       |bilanţ                                              |       |
|4.3.1  |Analiza indicelui activelor imobilizante            |Pag 48 |
|4.3.2. |Analiza indicelui activelor circulante              |Pag 49 |
|4.3.3. |Analiza stocurilor                                  |Pag 49 |
|4.3.4. |Analiza indicelui casa şi conturi                   |Pag 50 |
|4.3.5. |Analiza indicelui creanţelor                        |Pag 51 |
|4.3.6. |Analiza indicelui capitalurilor totale              |Pag 52 |
|4.3.7. |Analiza indicelui capitalului social                |Pag 53 |
|4.3.8. |Analiza indicelui datoriilor totale                 |Pag 53 |
|4.3.9. |Analiza indicatorului derivat din bilanţ: total     |Pag 53 |
|       |datorii/ capitaluri proprii                         |       |
|4.3.10.|Analiza indicatorului derivat din bilanţ: total     |Pag 54 |
|       |datorii / total active                              |       |
|4.3.11.|Analiza indicatorului derivat din bilanţ: capitaluri|Pag 54 |
|       |proprii / total active                              |       |
|4.4.   |Analiza indicatorilor de eficienţă a activităţii    |Pag 55 |
|       |operaţionale                                        |       |
|4.4.1. |Analiza indicatorului vitezei de rotaţie a          |Pag 55 |
|       |stocurilor (zile)                                   |       |
|4.4.2. |Analiza indicatorului vitezei încasări creanţe (zile|Pag 55 |
|       |– corectat cu 19% )                                 |       |
|4.4.3. |Analiza indicatorului vitezei de rotaţie total      |Pag 57 |
|       |active                                              |       |
|4.5.   |Analiza indicatorilor de profitabilitate            |Pag 57 |
|4.5.1. |Analiza indicatorului mărjii de profit brut         |Pag 57 |
|4.5.2. |Analiza indicatorului mărjii de profit net          |Pag 58 |
|4.5.3. |Analiza indicatorului rentabilităţii capitalului    |Pag 59 |
|       |propriu înainte de impozitare                       |       |
|4.5.4. |Analiza indicatorului rentabilităţii capitalului    |Pag 60 |
|       |propriu după impozitare                             |       |
|4.6.   |Sinteza analizei performanţei comerciale la SC Veva |Pag 61 |
|       |SRL prin metoda SWOT                                |       |
|4.6.1. |Analiza SWOT – prezentare teoretică                 |Pag 61 |
|4.6.2. |Analiza SWOT a întreprinderii SC Veva SRL           |Pag 63 |
|       |Concluzii                                           |Pag 64 |
|       |Propuneri                                           |Pag 67 |
|       |Bibliografie                                        |Pag 68 |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu