STUDIU PRIVIND APLICAREA LUCRARILOR DE INGRIJIRE SI CONDUCERE A ARBORETELOR SI A TRATAMENTELOR INDICATE

             CUPRINS
 CAPITOLUL 1 DATE CU CARACTER GENERAL…………………………………………….4
    1.  LOCALIZAREA UNITĂŢII DE PRODUCŢIE……………………………….4
       1.1.1 ELEMENTE DE IDENTIFICARE A UNITAŢII DE PRODUCŢIE…………………...4
       1.1.2 VECINĂTĂŢI, LIMITE TERITORIALE, HOTARELE PĂDURII…………………....4
       1.1.3 SITUAŢIA TERITORIAL ADMINISTRATIVĂ………………………………………4
 CAPITOLUL 2 STUDIUL CONDIŢILOR STAŢIONALE DIN UP II CICĂNEŞTI………….5
    2.1 CONDIŢII GEOLOGICE ŞI GEOMORFOLOGICE………………………………….…….5
       2.1.1 ELEMENTE GENERALE PRIVIND CADRUL GENERAL…………………………5
       2.1.2 GEOLOGIE……………………………………………………………………………..5
       2.1.3 GEOMORFOLOGIE……………………………………………………………………5
    2.2 CONDIŢII CLIMATICE……………………………………………………………….……..6
       2.2.1ASPECTE GENERALE…………………………………………………………………6
       2.2.2 REGIMUL TERMIC……………………………………………………………………6
       2.2.3 REGIMUL PLUVIOMETRIC………………………………………………………….7
       2.2.4 EVAPOTRANSPIRAŢIA POTENŢIALĂ (ETP)……………………………………...7
       2.2.5 REGIMUL EOLIAN……………………………………………………………..……..8
       2.2.6 SINTEZA CLIMATICĂ………………………………………………………………..8
    2.3 CONDIŢII HIDROLOGICE ŞI HIDROGRAFICE…………………………………………..8
    2.4 CONDIŢII EDAFICE…………………………………………………………………………9
    2.5 CARACTERIZAREA STAŢIONALĂ……………………………………………………….9
 CAPITOLUL 3 STUDIUL VEGETAŢIEI FORESTIERE………………………………………10
    3.1 ANALIZA ŞI CARTAREA TIPOLOGICĂ A PĂDURII……………………………………10
    3.2. CARACTERIZAREA GENERALĂ A ARBORETELOR…………………………………..11
       3.2.1 CARACTERIZAREA ARBORETELOR PE TIPURI DE STRUCTURĂ, ORIGINE ŞI
MOD DE REGENERARE………………………………………………………………………….…...11
       3.2.2 STRUCTURA PE SPECII( COMPOZIŢIA ARBORETELOR )………………………11
       3.2.3 STRUCTURA ARBORETELOR ÎN FUNCŢIE DE CONSISTENŢĂ………………...11
       3.2.4 STRUCTURA ARBORETELOR  ÎN RAPORT CU VÂRSTA………………………..12
       3.2.5 STRUCTURA ARBORETELOR PE CLASE DE PRODUCŢIE……………………...12
       3.2.6 STRUCTURA ARBORETELOR PE ETAPE ŞI FAZE DE DEZVOLTARE…………12
       3.2.7 STAREA SANITARĂ A ARBORETULUI……………………………………………13
    3.3.CARACTERIZAREA GENERALĂ A SUBARBORETULUI………………………………13
    3.4. CARACTERIZAREA GENERALĂ A SEMINŢIŞULUI…………………………………...13
    3.5. CARACTERIZAREA GENERALĂ A PĂTURII ERBACEE………………………………13
 CAPITOLUL 4 STUDIUL CONDIŢIILOR TEHNICO-ECONOMICE………………………..13
    4.1. ZONAREA FUNCŢIONALĂ A PĂDURII………………………………………………….13
    4.2. ANALIZA BAZELOR ORGANIZĂRII AMENAJISTICE…………………………………14
       4.2.1.SUBUNITĂŢILE DE PRODUCŢIE SAU DE PROTECŢIE…………………………..14
       4.2.2.STABILIREA BAZELOR DE AMENAJARE A ARBORETELOR ŞI ALE
PĂDURII………………………………………………………………………………………………..14
       4.2.3.CONCLUZII PRIVIND BAZELE DE AMENAJARE…………………………………14
    4.3. ANALIZA REŢELEI INSTALAŢIILOR DE TRANSPORT ŞI A CONSTRUCŢIILOR….14
       4.3.1.INSTALAŢII D ETRANSPORT……………………………………………………….14
       4.3.2. CONSTRUCŢII FORESTIERE………………………………………………………..15
 CAPITOLUL 5 STABILIREA TEHNOLOGIEI DE APLICARE A LUCRĂRILOR DE ÎNGRIJIRE
ŞI CONDUCERE A PĂDURII…………………………………………………………16
    5.1 PLANIFICAREA DECENALĂ A EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE ÎNGRIJIRE ŞI
CONDUCERE……………………………………………………………………………………………16
       5.1.1 ELABORAREA PLANULUI DECENAL DE APLICARE A LUCRĂRILOR DE
ÎNGRIJIRE………………………………………………………………………………………………..16
       5.1.1 ELABORAREA PLANULUI DECENAL DE APLICARE A LUCRĂRILOR DE
ÎNGRIJIRE……………………………………………………………………………………………..16
       5.1.2 CALCULUL POSIBILITĂŢII DE PRODUSE SECUNDARE………………………..18
    5.2 TEHNOLOGIA DE APLICARE ANUALĂ A LUCRĂRILOR DE ÎNGRIJIRE…………...20
       5.2.1 ALEGEREA ARBORETELOR DE PARCURS (AMPLASAREA LUCRĂRILOR)…20
       5.2.2 TEHNOLOGIA DE APLICARE A DEGAJĂRILOR (DEPRESAJULUI)………….…20
       5.2.3. TEHNOLOGIA DE APLICARE A CURĂŢIRILOR……………………………….…21
       5.2.4 TEHNOLOGIA DE APLICARE A RĂRITURILOR…………………………………..22
       5.2.5 PUNEREA ÎN VALOARE A MASEI LEMNOASE ŞI ÎNTOCMIREA APV…………24
 CAPITOLUL 6 STABGILIREA TEHNOLOGIEI DE APLICARE A TRATAMENTELOR
    6.1 ALEGEREA REGIMULUI DE APLICAT ÎN ARBORETELE STUDIATE…………………28
      6.2.PLANIFICAREA DECENALĂ A APLICĂRII TRATAMENTELOR……………………….28
    6.3 TEHNOLOGIA DE APLICARE ANUALă A TRATAMENTELOR………………………...28
       6.3.1 AMPLASAREA ANUALĂ A TRATAMENTELOR PROPUSE ÎN DIFERITE U.A.
       6.3.2 PUNEREA ÎN VALOARE A MASEI LEMNOASE ŞI ÎNTOCMIREA APV………….28
    6.4 MĂSURI TEHNICE PENTRU DIRIJAREA PROCESULUI DE REGENERARE…………..33
    6.5 RESTRICŢII SILVICULTURALE ÎN ADOPTAREA TEHNOLOGIILOR DE
EXPLOATARE…………………………………………………………………………………………...33
 CAPITOLUL 7 EVALUAREA ŞI EFICIENŢA LUCRĂRILOR PROIECTATE……………….33
    7.1 ANTEMĂSURAREA LUCRĂRILOR DE EXECUTAT ÎN ANUL 2004…………………….33
    7.2 MĂSURI TEHNICO – ORGANIZATORICE………………………………………………….34
 CAPITOLUL 8 BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………….36

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu