Studiu privind contabilitatea stocurilor la sc

                                  CUPRINS:
Capitolul I  Fundamente teoretice si organizatorice privind contabilitatea
stocurilor
     1. Delimitări si structuri contabile privind stocurile
     2. Evaluarea stocurilor
      1.2.1  Principii de  evaluare
      1.2.2  Baze de evaluare
      1.2.3  Forme de evaluare
      1.3 Politici si tratamente contabile privind stocurile
      1.4 Cadrul economico-financiar si organizatoric privind contabilitatea
    stocurilor
      1.5 Prezentarea SC TMUCB SA
Capitolul II  Organizarea contabilităţii stocurilor
      2.1 Documente contabile privind stocurile:
      2.2 Metode de contabilizare a stocurilor.
      Contabilitatea operaţiilor privind intrările si ieşirile de stocuri
              2.2.1 Prezentarea sistemului de conturi privind stocurile
              2.2.2 Metoda inventarului permanent
              2.2.3 Metoda inventarului intermitent
      2.3 Contabilitatea operaţiilor privind intrările si ieşirile de
stocuri cumpărate
      2.4 Contabilitatea operaţiilor privind intrările si ieşirile de
stocuri fabricate
      2.5 Cazuri particulare privind contabilitatea stocurilor
Capitolul III  Informaţia de bilanţ privind stocurile
      3.1 Situaţia financiara privind stocurile
      3.2 Analiza economico-financiara privind situaţia si mişcarea
stocurilor
      3.3 Prezentarea sistemului informatic privind gestiunea stocurilor
      3.4 Concluzii si propuneri
Bibliografie
Anexe
38 pag

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu