Studiu privind cresterea eficientei utilizarii resurselor umane in cadrul organizatiei

CUPRINS
|INTRODUCERE…………………………………………………..                            |3     |
|Cap. 1  |Resursele umane – resurse strategice ale societăţii|6     |
|        |comerciale……………………………………………….                      |      |
|        |1.1 Structura organizatorică……………………………...         |6     |
|        |  |1.1.1 Structura organizatorică formală şi       |6     |
|        |  |informală….                                     |      |
|        |  |1.1.2 Schimbarea la nivel organizatoric……………..  |9     |
|        |1.2 Selecţia şi recrutarea personalului…………………...  |20    |
|        |1.3 Instruirea……………………………………………..                  |21    |
|        |  |1.3.1 Instruire, formare, perfecţionare……………….  |21    |
|        |  |1.3.2 Programe de instruire                     |21    |
|        |  |1.3.3 Metode de formare şi perfecţionare a      |22    |
|        |  |personalului…………………………………………..                  |      |
|        |1.4 Motivarea…………………………………………….                    |24    |
|        |  |1.4.1 Generalităţi…………………………………….               |24    |
|        |  |1.4.2 Relaţia management – motivaţie……………….     |25    |
|        |  |1.4.3 Surse motivaţionale                       |26    |
|        |  |1.4.4 Motivaţia individuală şi motivaţia la     |29    |
|        |  |nivel organizaţie……………………………………………              |      |
|        |1.5 Evaluarea…………………………………………….                    |31    |
|        |  |1.5.1 Generalităţi…………………………………….               |31    |
|        |  |1.5.2 Evaluarea eficienţei…………………………….          |33    |
|        |1.6 Promovarea…………………………………………..                   |44    |
|        |1.7                                                |45    |
|        |Salarizarea........................................|      |
|        |............................                       |      |
|Cap. 2  |Abordarea ergonomică a managementului resurselor   |50    |
|        |umane în colectivele de muncă din cadrul societăţii|      |
|        |comerciale……………………………………………….                      |      |
|        |2.1 Definirea completă a noţiunii de management a  |50    |
|        |resurselor umane…………………………………………                   |      |
|        |2.2 Rolul social economic al capacităţii de        |51    |
|        |muncă………                                           |      |
|        |2.3 Capacitatea de muncă……………………………….              |52    |
|        |2.4 Aspecte sociologice ale resurselor umane în    |53    |
|        |organizarea ergonomică a colectivului unei         |      |
|        |întreprinderi.                                     |      |
|        |  |2.4.1Caracterul interdisciplinar al             |54    |
|        |  |întreprinderii – condiţie favorizantă a         |      |
|        |  |organizării ergonomice a                        |      |
|        |  |muncii………………………………………………..                      |      |
|        |  |2.4.2 Structura organizatorică a întreprinderii |55    |
|        |  |–rezultanta raportului dintre volumul calitativ |      |
|        |  |şi cantitativ al solicitărilor şi capacităţilor |      |
|        |  |de prestare de muncă ale colectivului de        |      |
|        |  |muncă……………………                                   |      |
|        |  |2.4.3 Comportamentul colectiv………………………          |56    |
|        |  |2.4.4 Statutul şi rolul persoanelor în          |57    |
|        |  |colectivul de muncă………………………………………………..         |      |
|        |2.5 Concepte manageriale privind formarea  şi      |58    |
|        |dezvoltarea spiritului de echipă………………………….        |      |
|        |    |2.5.1 Grupul……………………………………….                  |58    |
|        |    |2.5.2 Echipa………………………………………..                 |60    |
|        |    |2.5.3  Formarea şi dezvoltarea spiritului de  |60    |
|        |    |echipă..                                      |      |
|        |    |2.5.4 Rolurile îndeplinite în cadrul          |66    |
|        |    |echipei………..                                  |      |
|        |2.6 Caracteristici ale comportamentului            |69    |
|        |profesional…….                                     |      |
|        |     |2.6.1 Factorii determinanţi ai                |69    |
|        |     |comportamentului uman……………………………………………….      |      |
|        |     |2.6.2 Tipuri de comportament profesional……….. |70    |
|        |2.7  |Comportamentul managerial şi motivaţia pentru |73    |
|        |     |performanţă……………………………………….                   |      |
|        |     |2.7.1 Factorii de influenţă ai                |73    |
|        |     |performanţei………..                             |      |
|        |     |2.7.2 Motivaţie şi performanţă…………………….       |73    |
|        |     |2.7.3 Motivarea subordonaţilor de către       |75    |
|        |     |manager...                                    |      |
|        |2.8 Stresul                                        |76    |
|        |organizational.....................................|      |
|        |..............                                     |      |
|Cap. 3  |Date despre SC „C.C.C.H.”                          |80    |
|        |SA......................................           |      |
|        |3.1 Scurt istoric al sociatatii                    |80    |
|        |comerciale............................             |      |
|        |3.2 Obiectul de                                    |81    |
|        |activitate.........................................|      |
|        |...........                                        |      |
|        |3.3 Obiectivele                                    |84    |
|        |companiei..........................................|      |
|        |........                                           |      |
|        |3.4 Desfasurarea activitatilor in cadrul           |86    |
|        |companiei.............                             |      |
|        |3.5 Obligatiile conducerii                         |87    |
|        |unitatii......................................     |      |
|        |3.6 Resursele                                      |88    |
|        |umane..............................................|      |
|        |.............                                      |      |
|Cap. 4  |Diagnoza climatului psihosocial al                 |104   |
|        |organizaţiilor…….                                  |      |
|        |4.1 Scurtă introducere……………………………………               |104   |
|        |4.2 Determinarea gradului de coeziune între membrii|105   |
|        |colectivelor de muncă…………………………………..               |      |
|        |4.3 Analiza gradului de mobilizare al capacităţii  |109   |
|        |de muncă latente al membrilor echipei……………………...   |      |
|        |4.4 Identificarea atitudinii indivizilor şi a      |118   |
|        |colectivelor în ansamblu faţă de                   |      |
|        |schimbare…………………………….                              |      |
|        |4.5 Analiza stresului în cadrul organizaţiei……………… |124   |
|        |        4.5.1 Stresul la locul de                  |124   |
|        |munca..................................            |      |
|        |        4.5.2 Masurarea                            |124   |
|        |stresului..........................................|      |
|        |.                                                  |      |
|Concluzii şi propuneri……………………………………………..                   |129   |
|Bibliografie…………………………………………………………                          |132   |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu