STUDIU PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR DE EXPLOATARE

                                             CUPRINS
   Capitolul I
     1. Introducere                                                 pag.4
   Capitolul II
     2.  Caracteristicile  condiţiilor  de   lucru   din   parchetul   0639
           pag.5
           . Amplasarea parchetului şi  situaţia  teritorial  administrativă
             pag.6
           . Caracteristicile fizico-geografice  ale  condiţiilor  de  lucru
             pag.8
                . Condiţii geomorfologice                           pag.8
                . Condiţii climatice                                pag.9
                     . Regimul termic                          pag.9
                     . Regimul pluviometric                    pag.10
                     . Evapotranspiraţia                            pag.11
                     . Regimul eolian                          pag.12
                     . Sinteza climatică                            pag.14
                     . Condiţii hidrologice                         pag.14
                .                     Condiţii                      edafice
                  pag.14
         . Caracteristicile vegetaţiei                              pag.15
         .         Caracteristicile         silvotehnicii          aplicate
           pag.16
         . Condiţiile tehnico-economice de lucru                    pag.17
         . Actul de punere în valoare                               pag.17
         . Schiţa parchetului                                       pag.18
         . Structura masei lemnoase de exploatat                    pag.18
   Capitolul III
     3. Analiza tehnico-economică a variantelor de colectare        pag.21
           .        Stabilirea         metodei         de         exploatare
             pag.22
           .       Stabilirea       mărimii       suprafeţelor       omogene
             pag.23
           .   Repartizarea   masei   lemnoase   pe   suprafeţele    omogene
             pag.24
           .  Stabilirea  după  criterii  silvo-tehnice  a  variantelor   de
             colectare pag.26
           .  Analiza  economică  a   variantelor   de   colectare   propuse
             pag.29
           .   Alegerea   variantei   tehnologice   optime   de    colectare
             pag.37
   Capitolul IV
     4. Documentaţia tehnico-economică privind exploatarea  masei  lemnoase
        din                         parchetul                          Boul
        pag.40
           . Generalităţi                                           pag.41
           .   Aspecte    generale    privind    procesul    de    producţie
             pag.41
           . Proiectul tehnico-economic privind exploatarea  masei  lemnoase
             din                                                     parchet
             pag.42
Evaluarea costurilor lucrărilor tehnologice                         pag.42
Structura masei lemnoase exploatate                                 pag.48
Calculul necesarului de carburanţi şi lubrifianţi                   pag.49
Calculul    necesarului     de     muncitori,     atelaje     şi     utilaje
pag.51
Cheltuieli necesare pentru pregătirea parchetului şi desfăşurarea
lucrărilor tehnologice                                              pag.52
Planificarea lucrărilor de exploatare                               pag.54
Tarife pentru exploatarea masei lemnoase                            pag.55
Costuri de producţie pentru exploatarea masei
              lemnoase
                                  pag.60
Proiectul de execuţie a drumului de tractor                         pag.61
Proiectul       de       execuţie       a       drumului       de       vite
pag.65
Proiectul de amenajare a platformei primare                         pag.69
   Capitolul V
     5. Măsuri de reducere a prejudiciilor                          pag.75
   Capitolul VI
     6.           Măsuri           de           protecţia            muncii
        pag.78
   BIBLIOGRAFIE                                                pag.84

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu