Studiu privind lansarea pe piata a produsului Lullalub Crib Rocket

Introducere     Capitolul 1. Conceptul de marketing Internaţional.......6 1.1 Conceptul de marketing-definire.........6 1.2 Funcţiile marketingului............7 1.3 Obiectivele marketingului internaţional............9 1.4 Internaţionalizarea...............9     Capitolul 2. Analiza mediului internaţional............13 2.1 Analiza mediului de marketing.............13 2.2 Mediul extern.............13 2.2.1 Analiza micromediului............13 2.2.1.1 Micromediul intern.............13 2.2.1.2 Micromediul extern..........15 2.2.2 Analiza macromediului........24     Capitolul 3. Analiza SWOT...........30 3.1 Scurtă descriere...........30 3.2 Etapele de aplicare a unei analize SWOT..........31 3.2.1 Identificarea punctelor forte, punctelor slabe, a oportunităţilor şi ameninţărilor...............31     Capitolul 4. Strategia de marketing international.........35 4.1 Strategia de marketing.........35 4.2 Strategii de produs............37 4.3 Strategii de preţ..............41 4.4 Strategii de distribuţie...........44 4.5 Strategii de promovare.........47     Capitolul 5. Studiul de caz...........49 5.1Sinteza managerială.........50 5.2 Analiza situaţiei grupului Artsana...........51 5.3 Analiza mediului internaţional................54 5.4 Analiza SWOT............60 5.5 Identificarea şi selectarea obiectivelor..............63 5.6 Strategia de marketing internaţional...............64 5.7 Programul de acţiune şi implementare.......68 5.8 Evaluare şi control...........69 5.9 Concluzii şi recomandări............72     Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu