Studiu privind oportunitatea infiintarii unei pensiuni turistice rurale in comuna Magura, Judet

CUPRINS
INTRODUCERE
CAP. I - Introducere în turismul rural
1. Concepte şi definiţii specifice
2. Particularităţi ale pieţei turistice rurale
   1. Cererea turistică rurală
   2. Oferta turistică rurală
3. Politici de marketing în turismul rural
   1. Politica de produs a firmei turistice
   2. Politica de preţ în sectorul turismului rural
   3. Politica de distribuţie în turismul rural
   4. Politica de promovare a produsului turistic rural
4. Modalităţi de cazare specifice mediului rural
5. Efectele dezvoltării turismului rural
CAP. II – Turismul rural românesc în perspectiva integrării în UE
2.1. Uniunea Europeană – de la vis la certitudine
      2.1.1. Istoricul Uniunii Europene
      2.1.2. Relaţiile dintre România şi Uniunea Europeană
      2.1.3. Perspectivele procesului  de  aderare  a  României  la  Uniunea
Europeană
2.2. Dezvoltarea turismului în mediul rural din Europa
      2.2.1. Începuturile turismului rural în Europa
      2.2.2. Rolul UE în dezvoltarea agroturismului
      2.2.3. Cadrul instituţional european în domeniul turismului rural
2.3. Turismul rural românesc – prezent şi perspective
      2.3.1. Începuturile turismului rural în România
      2.3.2. Cadrul instituţional şi legislativ în domeniul turismului rural
din România
      2.3.3. Strategii privind dezvoltarea turismului rural în România
CAP. III – Particularităţi ale turismului în judeţul Buzău
3.1. Oferta turistică a judeţului Buzău
      3.1.1 Potenţialul turistic natural
      3.1.2. Potenţialul turistic antropic
            3.1.2.1. Patrimoniul turistic cultural-istoric
           3.1.2.2. Arta populară şi manifestările etnofolclorice
            3.1.2.3. Alte resurse antropice
      3.1.3. Baza tehnico-materială
      3.1.4. Forme de turism
      3.1.5. Servicii turistice
      3.1.6. Forţa de muncă
3.2. Specificul turismului rural în comuna Măgura
      3.2.1. Componentele ofertei turistice rurale
      3.2.2. Modalităţi de valorificare turistică a ofertei
CAP. IV – Analiza pieţei turistice a comunei Măgura, jud. Buzău
4.1. Facilităţile turistice ale comunei Măgura
4.2. Analiza concurenţei la nivelul judeţului Buzău
4.3. Efectele practicării turismului rural în comuna Măgura
4.4. Cercetare de marketing privind oportunitatea înfiinţării unei  pensiuni
turistice rurale în comuna Măgura, judeţul Buzău
      4.4.1. Metodologia elaborării chestionarului
      4.4.2. Structura chestionarului
      4.4.3. Concluzii în urma analizei chestionarului
CAP. V – Mixul de marketing al pensiunii turistice rurale „Nelimar”
      5.1. Amenajarea în scopuri  turistice  a  pensiunii  turistice  rurale
„Nelimar”
           5.1.1. Opţiunea pentru tipul de amenajare
           5.1.2. Legislaţia în vigoare şi protecţia zonei
           5.1.3. Determinarea indicelui de atractivitate a zonei
           5.1.4.  Determinarea ariei de atracţie
           5.1.5.  Determinarea  capacităţii  optime  de   primire   şi   a
                 necesarului de construit
           5.1.6.  Concepţia  de  amenajare  a  echipamentelor  de  cazare,
                 alimentaţie şi agrement
      5.2. Politica de produs a pensiunii turistice rurale
      5.2. Politica de preţ a pensiunii turistice rurale
      5.3. Politica  de  distribuţie  şi  promovare  a  pensiunii  turistice
rurale
      5.4. Bugetul de venituri şi cheltuieli al pensiunii turistice
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
112 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu