Studiu privind performantele procesului de epurare biologica in statia de euparare

CUPRINS
1.
INTRODUCERE.................................................................
.....................................................................3
2. ASPECTE TEORETICE ALE FENOMENELOR ŞI PROCESELOR DE TRATARE A APELORUZATE
INDUSTRIALE.................................................................
............................................4
2.1.                                                           CLASIFICAREA
APELOR......................................................................
...........................................4
2.2.                              MOLECULA                               DE
APĂ.........................................................................
.................................................6
2.2.1.            LEGĂTURI            ÎN            MOLECULA             DE
APĂ.........................................................................
..................6
2.2.2.            STĂRILE            DE            AGREGARE             ALE
APEI........................................................................
..................7
2.3.                  CIRCUITUL                   APEI                   ÎN
NATURĂ......................................................................
................................10
2.4.      TEHNOLOGII      DE       EPURARE       A       APELOR       UZATE
INDUSTRIAL...........................................11
2.5.            EPURAREA            MECANICĂ            A            APELOR
UZATE.......................................................................
......14
2.6.            EPURAREA            CHIMICĂ            A             APELOR
UZATE.......................................................................
..........14
2.6.1.           EPURAREA           CHIMICĂ           PRIN           SCHIMB
IONIC.......................................................................
..14
2.6.2.                                                             OXIDAREA
CHIMICĂ.....................................................................
..............................................15
2.7.           EPURAREA            BIOLOGICĂ            A            APELOR
UZATE.......................................................................
....21
2.7.1.                ELEMENTE                DE                 FIZIOLOGIE
BACTERIANĂ..................................................................
.......22
2.7.2.    OXIDAREA    ŞI     SITEZA     ÎN     PROCESELE     DE     EPURARE
BIOLOGICĂ................................24
2.7.3.                                                            CREŞTEREA
BACTERIANĂ..................................................................
.....................................27
2.7.4.          PRINCIPII          GENERALE          ALE           EPURĂRII
BIOLOGICE...........................................................29
3. STUDIU DE LABORATOR PRIVIND CALITATEA APEI UZATE EPURATE LA
S.C. ELECTROMECANICA
S.A.........................................................................
....................................41
3.1.
GENERALITĂŢI................................................................
................................................................41
3.2.                                                            PRINCIPALII
POLUATORI...................................................................
..........................................41
3.3.       CARACTERISTICI       TEHNICE        ALE        STAŢIEI        DE
EPURARE..................................................42
3.4.                                                                 PARTEA
EXPERIMENTALĂ...............................................................
...........................................47
3.4.1.                                                         DETERMINAREA
AMONIACULUI.................................................................
...........................47
3.4.2.                                                         DETERMINAREA
CUPRULUI....................................................................
.................................48
3.4.3.                                                         DETERMINAREA
NITRAŢILOR..................................................................
..............................50
3.4.4.               DETERMINAREA               MATERIILOR               ÎN
SUSPENSIE...................................................................
52
3.4.5.               DETERMINAREA                CLORURII                DE
SODIU.......................................................................
..........53
3.4.6.        DETERMINAREA         CONCENTRAŢIEI         IONILOR         DE
HIDROGEN.......................................54
3.4.7.   DETERMINAREA    CONSUMULUI    BIOCHIMIC    DE    OXIGEN    LA    5
ZILE..........................55
3.4.8.              DETERMINAREA               NECESARULUI               DE
OXIGEN....................................................................56
3.5.  INCERTITUDINEA  DE  MĂSURARE  PENTRU  DETERMINAREA  CONŢINUTULUI   DE
NITRIŢI……………………….…..........................................................
....................................................57
3.5.1.                                                           PRINCIPIUL
ANALIZEI....................................................................
............................................57
3.5.2.                             PROCEDURA                             DE
MĂSURARE....................................................................
...............................57
3.5.3.               IDENTIFICAREA               SURSELOR                DE
INCERTITUDINE...........................................................58
3.5.4.
MĂSURAREA...................................................................
...............................................................58
3.5.5.                              FORMULA                              DE
CALCUL......................................................................
.........................................58
3.5.6.                 ANALIZA                 SURSELOR                  DE
INCERTITUDINE...............................................................
............59
3.5.7.                                                                TABEL
CENTRALIZATOR...............................................................
...........................................70
3.5.8.       VARIAŢIA       INCERTITUDINII       PE       DOMENIUL       DE
LUCRU...................................................62
4.  REDIMENSIONAREA  TEHNOLOGICĂ   A  SISTEMULUI  DE  AERARE  DIN   TREAPTA
BIOLOGICĂ...................................................................
............................................................................
63
5.           CALCULUL           ECONOMIC           AL           INVESTIŢIEI
PROPUSE...............................................................69
5.1.   DOTAREA   CU   UN   SISTEM   DE   AERARE    CU    BULE    FINE    AS
ASE.......................................69
5.2.           ÎNLOCUIREA           STAŢIEI           DE            EPURARE
EXISTENTE.................................................................70
6.
CONCLUZII...................................................................
.........................................................................73
7. NORME DE TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII, P.S.I., EXPLOATARE ŞI ÎNTREŢINERE A
STAŢIEI                                                                  DE
EPURARE.....................................................................
......................................................74
7.1.      NORME      DE      TEHNICA      SECURITĂŢII       MUNCII       ŞI
P.S.I...........................................................74
7.2.   NORME    DE    EXPLOATARE    ŞI    ÎNTREŢINERE    A    STAŢIEI    DE
EPURARE..........................75
7.3.       PREVEDERI       REFERITOARE       LA       ÎNTREŢINERE        ŞI
REPARAŢII.........................................76
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE
ANEXE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu