Studiu privind pozitia produselor Pehart S.A. in jumatatea centrala a Transilvaniei

CUPRINS:
INTRODUCERE 3
Cap. 1. METODOLOGIA ELABORĂRII STUDIULUI DE PIAŢĂ  4
  1. 1. ETAPELE ELABORĂRII UNUI STUDIU DE PIAŢĂ     4
  1. 2. MEDIUL CONCURENŢIAL  10
Cap. 2. STUDIUL PRIVIND POZIŢIA PRODUSELOR S.C. PEHART S.A. ÎN ZONA
CENTRALĂ A TRANSILVANIEI     19
  2. 1.  PREZENTARE GENERALĂ A FIRMEI   19
  2. 2. METODOLOGIA STUDIULUI      20
  2. 3. POZIŢIA PRODUSELOR PEHART S.A. ÎN CADRUL
  MEDIULUI ANALIZAT    21
  2. 4. ASPECTE PRIVIND RELAŢIA CANTITATE - CALITATE - PREŢ    34
Cap. 3. PIAŢA PRODUSELOR SOCIETĂŢII PEHART S.A.    36
  3. 1. DESCRIEREA PIEŢEI    36
  3. 2. POZIŢIONAREA PRODUSELOR FAŢĂ DE CONCURENŢĂ
  ŞI MEDIUL DE AFACERI 36
  3. 3. PRINCIPALELE AVANTAJE ALE OFERTEI     39
  3. 4. MODALITĂŢI DE DESFACERE A PRODUSELOR  40
  3. 5. ACTIVITĂŢI DE PROMOVARE A VÂNZĂRILOR  41
CAP. 4. CONCLUZII ŞI PROPUNERI    42
BIBLIOGRAFIE:    45

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu