Studiul adolescentei ca perioada conflictuala a trecerii de la copilarie la varsta adulta

Introducere     CAP. I. Adolescenţa, perioadă conflictuală a procesului de trecere de la copilărie la vârsta adultă  1.1. Prezentarea generală a adolescenţei,  1.2. Schema evoluţiei adolescenţei,  1.2.1. Dezvoltarea biologică în adolescenţă,  1.2.2. Caracteristicile psihologice,sociale şi culturale ale adolescenţei,  1.3. Identitatea în adolescenţă,  1.4. Aspecte ale relaţiilor familiale şi de grup,  1.5. Caracteristici ale afectivităţii.     CAP. II. Familia, cadru fundamental pentru viaţa şi de dezvoltarea personalităţii adolescentului  2.1. Structura şi funcţiile familiei,  2.2. Norme şi responsabilităţi specifice ale educaţiei copilului în familie,  2.3. Afectivitatea ca temei al unităţii familiale,  2.4. Tipuri de atitudini şi influenţe familiale,  2.5. Tipologia familiilor ,,problemă,,  2.6. Agresivitatea intrafamilială.               CAP. III. Aspecte psihologice ale delincvenţei juvenile  3.1. Delimitări conceptuale privind delincvenţa,  3.2. Delincvenţa juvenilă, formă a delincvenţei,  3.2.1. Clasificări ale devierilor de comportament,  3.2.2. Principalele forme de manifestare a comportamentului deviant în perioada adolescenţei,  3.3. Factorii implicaţi în determinarea comportamentului deviant al adolescentului,  3.3.1. Factorii neuro-psihici,  3.3.2. Modele educaţionale din familie,  3.3.3. Eşecurile privind integrarea şcolară şi delincvenţa juvenilă.     CAP. IV. Metodologia cercetării  4.1. Obiectivele cercetării,  4.2. I potezele cercetării,  4.3. Metode utilizate,  4.4. Lotul cercetării,  4.5. Prelucrarea şi interpretarea datelor  4.6. Rezultatele la testul ,,Luscher,,  4.7. Rezultatele la testul ,,Omuleţul,,  4.8. Rezultatele la chestionarul ,,Stima de sine,,  4.9. Rezultatele la chestonarul ,,Cine sunt eu,,  4.10. Studii de caz,     Concluzii  Bibliografie  Anexe -

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu