Studiul asupra raporturilor dreptului cu religia

                            INTRODUCERE
                                      Cap. 1: Generalitati si definitii
                Cap. 2: Dreptul, Religia, Mistica si Morala
                Cap. 3:  RAPORTURILOR
          DINTRE DREPT SI RELIGIE
                                                   A: IN ANTICHITATE
          B: EVUL  MEDIU  ŞI  TIMPURILE  MODERNE
          C: REVOLUŢIA   FRANCEZA
          D: DOCTRINELE   SECOLULUI   XIX-LEA
          E : RAPORTURILE DREPT-RELIGIE LA NOI
                1. Statutele Ţării Făgăraşului, 1508
                2. Tripartitul lui Werböczi, 1517
                3. Carte românească de învăţătură, 1646
                4. Îndreptarea legii, 1652
                5. Constituţiile aprobate, 1653
                Constituţiile compilate, 1669
                6. Diploma leopoldină, 1691
                7. Sobornicescul hrisov, 1785
                8. Pravilniceasca condică, 1780
                9. Legiurea Caragea, 1818
                10. Codul Calimach, 1817
                11. Regulamentul Organic, 1831–1832
                Cap 4: SUBSTANTA ACTUALA A DREPTULUI
            SI PRACTICA JUDICIARA
                CONCLUZII
                BIBLIOGRAFIE
           1. Acte judiciare din Ţara Românească (1775 –1781), ed. G. Cronţ
      , editura Academiei, Bucureşti, 1973.
           2. Agapie, V., Problema jurătorilor la români, Iaşi, 1939
           3. Alexandreescu Grigorie, Studiu asupra  obiceiurilor  juridice
           ale  poporului roman, Galati, 1896
           4. Arion, Dinu, C., Doua studii de istorie a dreptului  domnesc,
           Bucuresti, 1942
           5. Berechet, Gr. Şt., Particularităţile conjurătorilor la români
           după documentele slave, Chişinău, 1925
           6.   Boistel,   Dictionaire   de   la   philosophie,   Librairie
           philosophique, Paris, 1927
           7. Bonald, Legislations primitive, Paris, 1955
           8. Bonnecase, Julien, Science de  droit  et  romantisme,  Paris,
      1928
           9. Bonnecase, Julien, Introduction â  l'etude du  droit,  Paris,
      1926
           10.  Bougle,  C.,  Lecons  sociologiques  sur  l'evolution   des
      valeurs, Armand Colin, Paris, 1922
           11. Boutroux, Emile, Science  et  religion,  Flammarion,  Paris,
      1929
           12.  Cantemir,  Dimitrie,  Descrierea  Moldovei,   trad.   Petre
      Pandrea, Ed. Minerva, Bucureşti, 1981
           13. Cleopa, Ilie, Despre credinta ortodoxa, editura Institutului
      biblic si de misiune al BOR, Bucuresti, 1981
           14. Comte, August, Discours de droit positif, editura  Eminescu,
      1999
            15. Codul Calimach, ed.  crit.,  editura  Academiei  R.  P.  R.,
      Bucureşti,      1958.
           16. Constantinescu, Alexandru, Juramantul  judiciar  in  vechiul
      drept bisericesc, BOR, XCII(1974), nr.9-10
            17. Constituţiile Aprobate  ale  Transilvaniei,  [ed.  a  II-a],
      trad. Al. Herlea, V. Şotropa, Ioan N. Floca, Ed.  Dacia,  Cluj,  1997.
           18. Djuvara,  Mircea,  Teoria  generala  a  dreptului,  vol.  I,
      editura Socec, Bucuresti, 1930
           19. Duguit, Droit constitutionnel, Ancienne librairie  editeurs,
      Paris, 1921
           20. Durkheim, Emile, La methode dans la sociologie, Felix Alcon,
      Paris, 1919
           21. Durkheim,Emile, Droit  civil,Paris,1918
           22. Durtain,  Luc, L’autre Europe, Paris, 1965
           23. Durtain, Luc,  Religion nouve, Paris, 1962
           24. Ferrero, La ruine de la civilisation antique, Paris, 1963
            25. Firoiu, Dumitru V., Istoria statului şi dreptului  românesc,
      editura Fundaţiei ,,Chemarea”, Iaşi, 1992.
           26. Floca, arhid. Ioan N., Din istoria dreptului românesc,  vol.
      II, Carte românească de învăţătură de la pravilele împărăteşti  şi  de
      la alte giudeaţe, Iaşi, 1646, Sibiu, 1993
           27. Fouillee, L’idee moderne du droit,Paris,1674
           28. Fustel de Coulanges, La  cite  antique,  editura  Meridiane,
      Bucuresti, 1984
           29. Geny, Fr., Science et technique, Recueil, Paris, 1925
           30. Hegel, Histoire de philosophie, Leipzig, 1924
           31. Ihering, Rudolf,  Geist  der  romischen  Rechts,  Druck  und
      Verlag von Vreitkopf und Bartel, Leipzig, 1894
           32. Josserand, Louis, Essai sur  les mobiles  dans   les   actes
      juridiques, Sirey, Paris, 1938
           33. Kant, Critique  de  la  raison  pratique,trad.  fr.  Picavet
      ,Paris,
           34. Korkounov, Histoire du droit, Paris, 1936
           35.  Lalande,  H.,  Vocabulaire  technique  et  critique  de  la
      philosophie, 15-ed, Paris,1985
           36. Lalande, Vocabulaire de philosophie mystique, 15-ed,  Paris,
      1980
           37. Legiuirea lui Caragea, ed. crit., editura  Academiei  R.  P.
      R., 1955
           38. Lasbax, La cite humaine, Paris,1929
           39. Marcu, Liviu P., Istoria dreptului românesc, editura  Lumina
      Lex, Bucureşti, 1980
           40. Montaigne, Essais, Garnier Flammarion, Paris, 1969
           41. Peretz, I., Curs de istoria dreptului roman, vol.2., pag.55,
      ad. Petre Pandrea, editura Minerva, Bucureşti, 1981
           42. Poincare, H., Dernieres pensees, ed. Ernest  Flammarion  19,
      Paris, 1919
           43. Rădulescu, Andrei,  Pagini  inedite  din  istoria  dreptului
      românesc, editura Bucuresti, 1991
           44. Renard, Georges, Le droit, la logique et le bon sens, Sirey,
      Paris, 1925
           45. Rousseau, J.J.,  Contract social, Paris, 1756
           46. Rousseau, J.J., Lettre au president Malesherbes, Paris, 1752
           47. Rousseau, J.J., Le droit individuele et l’Etat, Paris, 1752
           48. Rousseau, J.J., Confessions, Paris, 1755
           49. Rousseau, J.J., Manuel  de  droit  constitutionelle,  Paris,
      1750
           50. Seilliere, Ernest, Le peril mystique  dans  les  democraties
      contemporaines, Renaissance du Livre, Paris, 1918
           51. Spencer, Herbert, Statul şi individul, editura Timpul, Iasi,
      1996
           52. Taine, H., Les  origines  de  la  France  contemporaine,  la
      Revolution, Hachette, Paris, 1920
           53.  Vallimarescu,   Alexandru,   Studiu   asupra   raporturilor
      dreptului cu alte discipline, editura Doicescu, Bucuresti, 1929
           54. Vallimarescu, Alexandru, Enciclopedie a dreptului, vol. I  ,
      editura Doicescu, Bucuresti, 1932
           55.  Văllimărescu,  Alexandru,  Pragmatismul  juridic,   editura
      Doicescu, Bucuresti, 1929
           56. Viollet, Histoire du droit francais, Paris, 1953
           57. Vulcănescu, Romulus, Etnologie juridică, editura  Academiei,
      Bucureşti, 1970
           87 pagini
           Lucrarea este scrisa cu diacritice si are note de subsol

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu