Studiul comportarii unor soiuri de mar in conditiile ecosistemului pomicol

                                  1 CUPRINS
CAP.I. PREZENTAREA CULTURII MĂRULUI............................5
1.1.Importanţa                                              culturii
mărului..............................................................
...............5
1.2     Scurt     istoric     al      pomiculturii      în      ţara
noastră.....................................................6
1.3.   Situaţia   culturii    mărului    pe    plan    mondial    şi
naţional…………………….....7
      1.3.1.  Situaţia  culturii  mărului  pe  plan  mondial……………………
.…...7
      1.3.2. Situaţia culturii mărului în România……………………………….8
         1.3.3.    Situaţia    culturii    mărului    în     judeţul
Iaşi……………………..….…11
1.4. Tendinţe şi orientări în cultura mărului……………………………...… ....11
CAP.II. PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI TEHNOLOGICE ALE  CULTURII  DE
MĂR..................................................................
....................… .14
2.1                                                Particularităţile
biologice............................................................
...................14
      2.1.1 Evoluţia sortimentului pe plan mondial……………………..…… .14
      2.1.2 Evoluţia sortimentului în România………………………………. .17
      2.1.3 Specii  care  au  contribuit  la  formarea  soiurilor  şi
potaltoilor............20
      2.1.4 Portaltoii mărului………………………………………………… .21
       2.1.5  Particularităţile  de  creştere  şi  fructificare  ale
mărului………… .....22
      2.1.6.  Cerinţele mărului faţă de factorii de vegetaţie…………………
...26
            2.1.6.1 Cerinţele mărului faţă de lumină……………………..… ..26
            2.1.6.2 Cerinţele mărului faţă de căldură…………………………27
            2.1.6.3 Cerinţele mărului faţă de apă…………..……………… ...27
           2.1.6.4 Cerinţele mărului faţă  de  factorii  edafici  şi
expoziţia   terenului…………………………………………………………………………...28
2.2                                                  Particularităţi
tehnologice..........................................................
....................28
      2.2.1. Specificul producerii materialului săditor………………………...28
      2.2.2 Specificul înfiinţării  plantaţiilor  de  măr………………………….
.29
      2.2.3     Specificul      întreţinerii      planaţiilor      de
măr..........................................29
                 2.2.3.1 Conducerea  pomilor  tineri……………………...………..
29
            2.2.3.2 Tăierile de fructificare……………………………………30
            2.2.3.3 Întreţinerea solului………………………………………. 33
            2.2.3.4 Fertilizarea plantaţiilor de măr…………………………...33
            2.2.3.5 Irigarea plantaţiilor de măr……………………………….34
            2.2.3.6 Normarea încărcăturii de rod……………………………..35
            2.2.3.7 Combaterea bolilor şi dăunătorilor……………………….36
             2.2.3.8  Particularităţile  maturării   şi   recoltării
merelor……………36
  CAP.III. Prezentarea Statiunii Didactice Experimentale
“V.
Adamachi”............................................................
......................................38
3.1.Istoric şi perspective………………………………………………….…….38
    3.2.Aşezarea geografică a Statiunii Didactice  „V. ADAMACHI” din
cadrul
      Universităţii de Ştiinţe Agricole şi de Medicină Veterinară
      Iaşi............................................................
.....................................................39
3.3. Studiul geologic şi hidrologic………………………………………….…..42
3.4. Studiul solului şi eroziunea………………………………………………...42
3.5. Studiul vegetaţiei…………………………………………… . ……….…..44
3.6. Analiza  factorilor  climatici……………………………………………….45
      3.6.1. Regimul termic……………………………………………………45
      3.6.2 Regimul pluviometric………………………………… ..………...46
      3.6.3 Umiditatea relativă a aerului……………………….. …………….53
      3.6.4. Regimul eolian………………………………………… ..……….53
      3.6.5 Nebulozitatea şi durata de  strălucire  a  soarelu…………..
………..54
      3.6.6. Accidentele climatice…………………………………… .………54
               3.6.7.  Concluzii  asupra  factorilor   pedoclimatici
privind favorabilitatea pentru cultura mărului……………………………………...……………
.………55
3.7 Organizarea unităţii………………………………………………. ……….57
    CAP.IV. MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE……..…… .……59
    4.1 Organizarea  experienţei  şi  aspecte  luate  în  studiu  în
vederea    precizării    caracteristicilor    de     creştere     şi
fructificare……………………………………. …..59
4.2 Descrierea soiurilor luate în studiu………………………………………....61
4.3.  Tehnologia  cultivării  mărului  la  Staţiunea  Didactică  „V.
Adamachi” Iaşi...73
      4.3.1 Tehnologia de înfiinţare a plataţiei…………………………………73
      4.3.2 Specificul  întreţinerii  colecţiei  pomologice………………………
.73
CAP.V. REZULTATE OBŢINUTE ŞI INTERPRETAREA LOR………. .78
         5.1 Influenţa soiului asupra  particularităţilor  biometrice
      ale pomilor.......78
      5.1.1 Infuenţa soiului asupra înălţimii pomilor……………………… .…78
       5.1.2 Infuenţa soiului asupra vigorii pomilor exprimată  prin
       suprafaţa                secţiunii                trunchiului
       ..............................................................
       ...................80
         5.1.3  Influenţa  soiului  asupra  diametrului  coroanei  pe
      lungime şi
                                       pe                      lăţime
      ................................................................
      ...........................82
   5.2 Influenţa soiului asupra particularităţilor  de  fructificare
…….……………90
                    5.2.1.            Numărul            creşterilor
anuale..............................................................9
0
               5.2.2.      Lungimea      medie      a      creşterii
anuale..................................................92
               5.2.3.   Lungimea   totală   a   creşterilor   anuale
...............................................94
                        5.2.4.              Numărul               de
pinteni..............................................................
............96
                          5.2.5.             Numărul              de
smicele..............................................................
...........98
                          5.2.6.             Numărul              de
nuieluşe.............................................................
.........100
                        5.2.7.              Numărul               de
ţepuşe...............................................................
..........102
            5.2.8.  studiul   desfăşurării   fenofazelor   organelor
vegetative şi de
fructificare.........................................................
............................106
                    5.3                 Producţia                 de
fructe...............................................................
.......................112
CAP.I.                         Concluzii                          şi
recomandări.......................................................114
Bibliografie.........................................................
.................................115

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu