Studiul evolutiei agentilor fitopatogeni la vita de vie (S.C. XYZ S.A.)

                                   CUPRINS
1 CAP. I - IMPORTANŢA ŞI SCOPUL STUDIERII TEMEI
      1.1.Importanţa economică şi socială a viţei de viei în România
      1.2.Zonarea viţei de vie în România
           1.2.1. Regiunile viticole a Dealurilor Crişanei şi Maramureşului
           S1.2.2. Regiunile viticole ale Podişului Transilvaniei
           1.2.3. Regiunile viticole a Dealurilor Moldovei
           1.2.4. Regiunile viticole a Dealurilor Munteniei şi Olteniei
           1.2.5. Regiunile viticole a Dealurilor Banatului
           1.2.6. Regiunile viticole a Colinelor Dobrogiei
           1.2.7. Regiunile viticole a teraselor Dunării
           1.2.8. Regiunile viticole a nisipurilor di sudul ţării
1 CAP. II - PODGORIA HUŞI-CADRU NATURAL ŞI ORGANIZATORIC
      2.1.Aşezarea geografică – relief, climă, sol
      2.2.vegetaţia caracteristica
      2.3.Structura organizatorică a S.C. Vinişamp S.A. – Huşi
2 CAP. III - MATERIALUL ŞI METODA DE LUCRU
      3.1.Prezentarea fermei Recea
      3.2.Materialul de studiu şi metoda de lucru
3 CAP. IV - CARACTERIZAREA CLIMATICĂ A ANULUI 2001-2002
      4.1.Temperatura
      4.2.precipitaţiile
      4.3.Nebulozitatea, durata de strălucire a soarelui şi umiditatea
      4.4.Regimul eolian
SCAP. V - AGENŢII PATOGENI SEMNALAŢI PE VIŢA DE VIE ÎN ANUL 2002
      5.1. Avertizările şi recomandările efectuate de Centrul de Protecţia
Plantelor Huşi
      5.2. Tratamentele aplicate la Ferma Recea în anul 2002
      5.3.Plasmopara viticola – mana viţei de vie
           5.3.1. Prevenirea şi combaterea
           5.3.2.Comportarea unor soiuri de masă la atacul de mană în
      condiţiile anului 2002 la Ferma Recea
      5.4.Uncinula necator – făinarea viţei de vie
           5.4.1. Prevenirea şi combaterea
           5.4.2. Comportarea unor soiuri de masă la atacul de făinare în
      condiţiile anului 2002 la Ferma Recea
      5.5.Botryotinia fuckeliana – putregaiul cenuşiu al strugurilor
           5.5.1. Prevenirea şi combaterea
           5.5.2. Comportarea unor soiuri de masă la atacul de putregai
      cenuşiu în condiţiile anului 2002 la Ferma Recea
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
Pagini 54

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu