Studiul fizico-geografic si cultural

INTRODUCERE
CAPITOLUL 1
1. Potenţialul natural
       1. Aşezare, limite, căi de acces
           1.1.1. Poziţia arealului în cadrul Munţilor Apuseni
           1.1.2. Principalele căi de acces
    1.2. Relieful şi resursele sale turistice
       1.2.1. Caracteristicile reliefului
      1.2.2. Importanţa carstului în conturarea potenţialului turistic
natural
      1.2.3. Reguli de etică în natură
    1.2.4. Protecţia carstului şi a peşterilor
    1.3. Clima şi influenţa ei asupra activităţii turistice
    1.4. Hidrografia şi resursele hidrografice
    1.5. Vegetaţia şi fauna arealului – posibilităţi de valorificare
turistică
CAPITOLUL II
Potenţialul etnografic
      2.1. Scurt istoric al comunei Arieşeni
      2.2. Arhitectura populară
      2.3. Elementele de artă populară
      2.4. Manifestările folclorice
      2.5. Meseriile tradiţionale
      2.6. Ocupaţiile  tradiţionale
      2.7. Preparate culinare tradiţionale
    CAPITOLUL III
     Tipuri şi forme de turism
    3.1. Tipuri şi forme de turism
    3.1.1 Speoturismul
      3.1.2 Turism pentru activităţi speciale
      3.1.3 Turism rural
      3.1.4 Ecoturismul
      3.1.5 Turism de agrement – alpinismul
      3.2. Trasee turistice
CAPITOLUL IV:
PROPUNERE DE AMENAJARE A UNEI PENSIUNI
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE :
63 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu