Studiul particularitatilor biologice de crestere si fructificare a noilor soiuri de mar

CUPRINS
      INTRODUCERE
      1.Situaţia culturii mărului în pomicultura actuală
            1.1. Cultura mărului în pomicultura actuală
            1.2. Cultura mărului în ţara noastră
            1.3. Sortimentul de soiuri de măr
            1.4. Tendinţe în cultura mărului
      2. Caracterizarea condiţiilor ecopedoclimatice în care s-a desfăşurat
studiul
            2.1. Aşezare geografică, orografie, hidrologie
            2.2. Analiza factorilor climatici din zona Mărăcineni - Argeş
                 2.2.1. Regimul termic
                 2.2.2. Regimul pluviometric
                 2.2.3. Umiditatea relativă a aerului
                 2.2.4. Durata de strălucire a soarelui
                 2.2.5. Regimul eolian
                 2.2.6. Concluzii generale asupra factorilor climatici pe
perioada studiului
            2.3. Analiza factorilor pedologici din zona Mărăcineni Argeş
                 2.3.1. Descrierea pedologică a solului
                 2.3.2. Caracterizarea agrochimică a solului
      3. Descrierea soiurilor luate în studiu
            3.1. Rădăşeni
            3.2. Ardelean
            3.3. Ancuţa
            3.4. Delia
            3.5. Frumos de Voineşti
            3.6. Delicios de Voineşti
            3.7. Idared
      4. Tehnologia culturii mărului utilizată în plantaţia experimentală
            4.1. Înfiinţarea plantaţiei
            4.2. Întreţinerea şi lucrarea solului
            4.3. Fertilizarea plantaţiei
            4.4. Combaterea bolilor şi dăunătorilor
            4.5. Tăieri de fructificare
5. Contribuţii personale privind studiul particularităţilor biologice de
creştere şi fructificare la soiuri noi de măr.
            5.1. Unitatea în care s-a desfăşurat studiul
            5.2. Scopul studiului
            5.3. Obiectivele studiate
            5.4. Material şi metodă
            5.5. Rezultatele obţinute
      6. Concluzii şi recomandări
      Bibliografie selectivă
Pagini 87

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu