Studiul poluarii aerului in judetul Prahova

CUPRINS
                                  I.
                                  INTRODUCERE................................
                                  ...........................................
                                  ....................................1
                                  II. DATE DE
                                  LITERATURĂ.................................
                                  ...........................................
                                  .................11
                                  III. PARTEA
                                  EXPERIMENTALĂ..............................
                                  ...........................................
                                  ...........20
                                  IV. CALCUL
                                  TEHNOLOGIC.................................
                                  ...........................................
                                  ...............54
                                  V. CALCUL
                                  ECONOMIC...................................
                                  ...........................................
                                  ...................59
                                  VI.
                                  RADIOACTIVITATEA...........................
                                  ...........................................
                                  .........................62
                                  VII. MEDIUL
                                  URBAN......................................
                                  ...........................................
                                  .....................71
                                  VIII. ENERGIE SI
                                  TRANSPORT..................................
                                  ...........................................
                                  .........97
                                  IX.
                                  CONCLUZII..................................
                                  ...........................................
                                  ..................................100
                                  X. NORME DE PROTECTIA MUNCII SI PROTECTIA
                                  ATMOSFEREI.....................111
                                   BIBLIOGRAFIE..............................
                                  ...........................................
                                  .....................................136
                                  ANEXE......................................
                                  ...........................................
                                  ...........................................
                                  .138

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu