STUDIUL SI PROIECTAREA UNEI INSTALATII DE INCARCAT MARFURI VRAC IN VAGOANE

Cuprins :
      1. Transportul mărfurilor vrac pe calea
ferată..................................Pag.4
      1.1. Tipuri de vagoane pentru incarcarea marfurilor vrac.Marfuri
solide.Marfuri
lichide.....................................................................
...........................................Pag.4
      1.1.1. Descrierea vagoanelor destinate transportului marfurilor
solide..Pag.4
      1.1.2. Caracteristicile tehnice şi
funcţionale...........................................Pag.5
      1.2. Descrierea vagoanelor cisterna cu rezervor metalic pentru
transportul produselor
lichide.....................................................................
...........................................Pag.6
          1.2.1. Caracteristicile tehnice şi
funcţionale...........................................Pag.6
          1.3. Fluxul tehnologic de incarcare –
descarcare....................................Pag.8
      1.3.1. Modul de incarcare a vagonului tip
„Gondola”............................Pag.8
          1.3.2. Procedee de descarcare a vagonului tip
„Gondola”......................Pag.9
          1.3.3. Incarcarea vagoanelor cisterna cu rezervor
metalic......................Pag.10
          1.3.4. Descarcarea vagoanelor cisterna cu rezervor
metalic...................Pag.10
          1.4. Tipuri de mărfuri vrac transportate pe
C.F......................................Pag.13
      2. Transbordarea mărfurilor vrac la vagon şi la
navă.....................Pag.14
      2.1. Instalaţia de
descărcare..................................................................
.Pag.15
      2.2. Livrarea cimentului la
navă............................................................Pag.15
      2.3. Instalaţia de
însilozare..................................................................
..Pag.15
      2.4. Transportul cimentului de la siloz la
navă......................................Pag.15
      2.5. Încărcarea sacilor cu
ciment...........................................................Pag.15
      3. Instalaţia de încărcare a mărfurilor vrac în vagoane
C.F..........Pag.16
      3.1. Domeniul de
utilizare...................................................................
.Pag.16
      3.2. Părţile componente ale instalaţiei si functiile acestora.
      3.3. Functionarea instalaţiei de
incarcare.............................................Pag.18
      3.4. Caracteristici tehnico
funcţionale..................................................Pag.20
      3.5. Tipuri de
instalatii.Clasificare......................................................
.Pag.21
      3.5.1. Instalaţia cu
refulare...................................................................P
ag.22
      3.5.2. Instalaţia cu
aspiraţie..................................................................P
ag.23
      3.5.3. Instalaţiile
mixte.......................................................................
..Pag.24
      3.5.4. Dimensionarea instalaţiilor de transport
pneumatice.................Pag.25
          4. Calculul instalaţiei mobile de
încărcare........................................Pag.36
      4.1. Calculul troliului de
ridicare..........................................................Pag.36
      4.1.1. Determinarea puterii
necesare.....................................................Pag.36
      4.1.2. Alegerea şi verificarea
troliului...................................................Pag.36
      4.2. Calculul mecanismului de
translaţie..............................................Pag.38
      4.3. Calculul ventilatorului
instalaţiei...................................................Pag.40
      4.4. Calculul mecanismului de acţionare a
clapetelor...........................Pag.47
      4.5. Calculul transmisiei cu curea trapezoidală a
ventilatorului............Pag.51
      4.6. Verificarea
rulmenţilor.................................................................
..Pag.54
      4.7. Calculul la torsiune a axului de antrenare al mecanismului de
deplasare.
............................................................................
..................................Pag.57
      4.8. Calculul la demaraj al mecanismului de
deplasare........................Pag.59
      5. Norme impuse instalaţiei de încărcare si componentelor pentru
functionarea in
siguranta...................................................................
..................................Pag.60
          5.1. Condiţii
generale....................................................................
.........Pag.60
      5.2. Condiţii pentru materiale şi
semifabricate......................................Pag.60
      5.2.1. Condiţii pentru piese
turnate........................................................Pag.60
      5.2.2. Condiţii pentru
laminate..............................................................Pag.61
      5.3. Condiţii pentru piese şi
subansamble.............................................Pag.61
      5.4. Condiţii pentru
ansamble................................................................Pag.
61
      5.4.1. Mecanismul cu
clapete................................................................Pag.6
2
      5.4.2.
Ventilator..................................................................
...................Pag.62
      5.4.3.
Troliu......................................................................
.....................Pag.62
      5.4.4. Mecanismul de
deplasare............................................................Pag.62
      5.4.5. Dispozitivul de
etanşare..............................................................Pag.62
      5.5. Prescripţii pentru executarea construcţiei
metalice........................Pag.62
      5.5.1. Pregătirea
materialelor................................................................
Pag.63
      5.5.2.
Asamblare...................................................................
................Pag.63
      5.5.3.
Sudarea.....................................................................
..................Pag.63
      5.5.4.
Controlul...................................................................
..................Pag.64
      5.5.5.
Vopsirea....................................................................
..................Pag.64
      5.5.6. Probe şi
reglaje.....................................................................
......Pag.64
      6. Tehnologia de execuţie a reperului : Flansa de
imbinare...........Pag.66
          6.1. Analiza formei generale a piesei de
cuplare................................. Pag.66
          6.2. Alegerea
materialului................................................................
....Pag.66
          6.3. Calculul de
material....................................................................
..Pag.68
          6.4. Succesiunea
operatiilor.................................................................
Pag.68
          6.5. Masini unelte
folosite...................................................................P
ag.69
          6.6. Scule aschietoare
folosite.............................................................Pag.70
          6.7. Scule de
control.....................................................................
.......Pag.72
          6.8. Intocmirea documentatiei
tehnologice.........................................Pag.72
      7. Fiabilitatea şi mentenanţa
instalaţiei..........................................Pag.73
      7.1. Graficul lucrărilor de reparaţie şi
întreţinere...............................Pag.73
      7.2. Condiţii impuse menţinerii în bună funcţionare a
instalaţiei.......Pag.74
      7.3. Avarii posibile şi remedierea
lor.................................................Pag.74
      8. Instrucţiuni de protecţia
muncii.................................................Pag.76

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu