Studiul tolerantei la apa a benzilor ecologice

CUPRINS
INTRODUCERE  4
1. EFECTE POZITIVE ŞI NEGATIVE
ALE COMPUŞILOR ORGANICI OXIGENAŢI
ỈN BENZINELE ECOLOGICE  5
             1.1. Necesitatea utilizǎrii compuşilor organici oxigenaţi     5
             1.2. Tipuri de compuşi oxigenaţi  10
               1.2.1. Proprietǎţi fizice şi chimice ale alcoolilor   12
             1.3. Efecte pozitive ale compuşilor oxigenaţi    15
               1.3.1. Reducerea emisiilor de monoxid de carbon 15
               1.3.2. Reducerea emisiilor de particule materiale     16
               1.3.3. Reducerea emisiilor de compuşi aromatici 16
             1.4. Efecte negative ale compuşilor oxigenaţi     17
2. SINTEZA ŞI BIOSINTEZA
COMPUŞILOR OXIGENAŢI    22
             2.1. Biocarburanţi din clasa alcoolilor      22
             2.2. Sinteza etanolului     25
               2.2.1.  Sinteza  etanolului  prin  hidratarea   indirectă   a
   etilenei       25
                2.2.2. Sinteza etanolului prin hidratare directă a  etilenei
   26
             2.3. Sinteza izopropanolului      26
               2.3.1. Sinteza izopropanolului prin  hidratarea  indirectă  a
   propilenei     26
               2.3.2. Sinteza  izopropanolului  prin  hidratarea  directă  a
   propilenei    27
             2.4. Sinteza terţ-butanolului     27
             2.5. Biosinteza metanolului (biometanol)     27
             2.6. Biosinteza etanolului (bioetanolul)     28
             2.7. Biosinteza butanolului (biobutanol)     33
3. DETERMINǍRI EXPERIMENTALE
PRIVIND TOLERANŢA LA APǍ
A BENZINELOR ECOLOGICE  35
             3.1. Materii prime utilizate      35
             3.2. Aparatură şi proceduri experimentale    35
             3.3. Rezultate experimentale şi discuţii     39
               3.3.1.  Solubilitatea  apei  în  amestec  de  benzină-etanol-
   metanol  40
               3.3.2.  Solubilitatea  apei  în  amestec  de  benzină-etanol-
   isobutanol     47
               3.3.3. Solubilitatea apei în amestec de  benzină-isopropanol-
   isobutanol    52
4. ANHIDRIZAREA  ETANOLULUI   57
             4.1. Importanţa  procesului  de  anhidrizare  a  etanolului  în
  cadrul proceselor de obţinere a etanolului anhidru     57
             4.2.  Procese clasice de anhidrizare a etanolului       59
               4.2.1. Proprietăţile  antrenantului  prezent   în  sistem  şi
   compoziţia azeotropului ternai format de acesta  59
               4.2.2.Prezentarea  schemei  tehnologice  de   anhidrizare   a
   etanolului(varianta clasică cu 3 coloane)  60
             4.3.  Simularea instalaţiei de anhidrizare cu pentan
             Varianta clasică cu 3 coloane     60
               4.3.1. Simularea instalaţiei de anhidrizare cu pentan  pentru
   obţinerea a 1000 ppm apă în etanolul anhidru     60
               4.3.2. Simularea instalaţiei de anhidrizare cu pentan  pentru
   obţinerea a 100 ppm apă în etanolul anhidru      65
             4.4.  Comparaţie  între  coloanele  clasice  cu  3  coloane  cu
  antrenant pentan pentru obţinerea a 1000 ppm  şi  respectiv  100  ppm  apă
  în etanolul anhidru  69
             4.5. Concluziile simulării instalaţiilor clasice 70
5. CALCULUL CHELTUIELILOR CU AGENŢII TERMICI DIN INSTALAŢIA  DE  ANHIDRIZARE
A ETANOLULUI      72
             5.1. Calculul necesarului de agenţi termici  72
             5.2. Calculul cheltuielilor anuale cu agenţii termici  73
6. NORME DE TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII
PSI ŞI PROTECŢIA MEDIULUI     75
CONCLUZII    80
                             BIBLIOGRAFIE     84
ANEXE.......................................................................
..........................
           Prezentare PPT

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu