Surse de poluare a mediului inconjurator. Evaluarea gradului de poluare a mediului

CUPRINS
INTRODUCERE      2
Capitolul I      4
PREZENTAREA GENERALĂ A COMPLEXULUI
ENERGETIC TURCENI      4
  1.1. Descrierea generală    4
  1.2. Amplasare geografica  4
  1.3. Descrierea termocentralei   6
Capitolul II
surse de poluare a mediului înconjrător      13
  2.1. Tipuri de poluanţi specifici termocentralei       13
  2.1.1. Oxizi de sulf       15
  2.1.2. Oxizi de azot       15
  2.1.3. Oxizi de carbon     16
  2.2. Poluarea aerului      17
  2.3. Poluarea apelor  30
  2.4. Poluarea solului      39
  2.5. Gestionarea deşeurilor     57
  2.6. Poluarea fonică 57
    2.6.1. Sursele de poluare fonică    57
    2.6.2. Reducerea gradului de poluare fonică    57
CAPITOLUL III 58
EFECTE ALE POLUANŢILOR ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU 58
  3.1. Efectele poluanţilor asupra apelor     58
  3.2. Efectele poluanţilor asupra solului    58
  3.3. Efectele poluanţilor asupra florei şi faunei      58
Capitoloul IV
Masuri de reducere a gradului de poluare     60
  4.1. Reducerea poluării cu pulberi. Generalităţi       60
  4.2. Modernizarea electrofiltrelor    61
  4.3. Eficienţa înlocuirii electrofiltrelor   63
  4.4. Măsuri experimentale de reducere a poluării cu pulberi       65
  4.5. Reducerea poluării cu praf de cărbune   65
  4.6. Reducerea poluării cu praf din depozitele de zgură şi cenuşă  66
  4.7. Reducerea poluării cu NOx  68
  4.8. Reducerea poluării cu SOx  70
CAPITOLUL V
EVALUAREA GRADULUI DE POLUARE A MEDIULUI     71
  5.1 Generalităţi     71
  5.2. Determinarea indicelui global de poluare    73
Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu