Sursele de probe conform legislatiei procesual-penale a RM si a altor state

Introducere. 2     Capitolul I. Probaţiunea în procesul penal şi importanţa ei 5  1.1. Conceptul de probe şi mijloace de probă. 5  1.2. Activitatea de probaţiune şi aflarea adevărului 11  1.3. Faptele şi împrejurările care formează obiectul procesului penal 15  1.4. Clasificarea probelor 18     Capitolul II Mijloacele de probă în procesul penal al altor state (exemplul Rusiei şi României ) 21     Capitolul III. Mijloacele de probă în procesul penal al Republicii Moldova. 37  3.1. Mijloacele de probă prevăzute de Codul de procedură penală al Republicii Moldova. 37  3.2. Declaraţiile părţilor şi ale martorilor 38  3.2.1. Declaraţiile învinuitului sau a inculpatului 38  3.2.2 Declaraţiile altor părţi în proces. 41  3.2.3. Declaraţiile martorilor 42  3.3. Înscrisurile şi mijloacele materiale de probă. 48  3.3.1. Înscrisurile. 48  3.3.2. Mijloacele materiale de probă. 49  3.3.3. Procedee de descoperire şi ridicare a înscrisurilor şi a mijloacelor materiale de probă. 55  3.4. Înregistrările audio sau video ca mijloace de probă. 58  3.5. Constatările tehnico-ştiinţifice, constatările medico-legale şi expertizele. 59     Concluzii 67  Bibliografie. 69

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu