Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa

Suspendarea condiţionată a executării pedepsei şi suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Prezentare comparativă.
CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE
1. Succinte aprecieri privitoare la noţiunea şi caracterizarea
conceptului de suspendare condiţionată a executării pedepsei şi a conceptului de suspendare a executării pedepsei sub
supraveghere pg.5;
2. Natura juridică a instituţiei suspendării condiţionate a executării pedepsei şi a instituţiei suspendării executării pedepsei sub supraveghere pg.7;
3. Referinţe istorice privitoare la suspendarea condiţionată a executării pedepsei şi la suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pg. 10
CAPITOLUL II CONDIŢII DE ACORDARE A SUSPENDĂRII CONDIŢIONATE A EXECUTĂRII PEDEPSEI ŞI A SUSPENDĂRII EXECUTĂRII PEDEPSEI SUB SUPRAVEGHERE
SECŢIUNEA I - Condiţii de acordare a suspendării
condiţionate a pedepsei Pg. 20;
1. Condiţii obiective Pg.20;
2. Condiţii subiective (personale) pg.24;
3. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei în cazuri
speciale pg.28;
4. Aspecte procesuale pg. 34;
SECTIUNEA II - Condiţii de acordare a suspendării executării
pedepsei sub supraveghere pg.35;
1. Condiţii obiective pg.35;
2. Condiţii subiective pg.36;
SECŢIUNEA III - Asemănări şi deosebiri între condiţiile de acordare a suspendării condiţionate a executării pedepsei şi condiţiile de acordare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere Pg.38;
CAPITOLUL III TERMENUL DE ÎNCERCARE ÎN CAZUL SUSPENDĂRII CONDIŢIONATE A EXECUTĂRII PEDEPSEI Şl ÎN CAZUL SUSPENDĂRII PEDEPSEI SUB SUPRAVEGHERE
1 Termenul de încercare în cazul suspendării condiţionate a executării pedepsei pg-40;
2.Termenul de încercare în cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere Pg.43;
3.Măsurile de supraveghere luate de instanţă în cazul suspendării
executării pedepsei sub supraveghere pg.44;
4.Obligaţiile condamnatului pe durata termenului de încercare al
suspendării executării pedepsei sub supraveghere pg.45;
5.Comparaţie între termenul de încercare al suspendării condiţionate a executării pedepsei şi al suspendării executării pedepsei sub supraveghere pg.47;
CAPITOLUL IV EFECTELE SUSPENDĂRII CONDIŢIONATE A EXECUTĂRII PEDEPSEI ŞI EFECTELE SUSPENDĂRII EXECUTĂRII PEDEPSEI SUB SUPRAVEGHERE
SECŢIUNEA I - Efectele suspendării condiţionate a executării pedepsei pg.49;
1. Efecte imediate (provizorii) pg.49;
2. Efecte definitive pg.54;
SECŢIUNEA II - Efectele suspendării executării pedepsei sub supraveghere pg.56;
1. Efecte provizorii pg.56;
2. Efecte definitive pg.56;
SECŢIUNEA III - Prezentare comparativă între efectele
suspendării condiţionate a executării pedepsei şi efectele
suspendării executării pedepsei sub supraveghere pg.57;
CAPITOLUL V REVOCAREA SUSPENDĂRII CONDIŢIONATE A EXECUTĂRII PEDEPSEI SI REVOCAREA SUSPENDĂRII EXECUTĂRII PEDEPSEI SUB SUPRAVEGHERE pg.58;
1 Revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei pg.58;
2. Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere pg.67
3.Comparaţie între revocarea suspendării condiţionate a executării
pedepsei şi suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pg.68
CAPITOLUL VI ANULAREA SUSPENDĂRII CONDIŢIONATE A EXECUTĂRII PEDEPSEI SI ANULAREA SUSPENDĂRII EXECUTĂRII PEDEPSEI SUB SUPRAVEGHERE pg.69
1. Anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei pg.69
2.Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere pg.75
3.Comparaţie între anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei şi anularea executării pedepsei sub supraveghere pg.76
CAPITOLUL VII ALTE SOLUŢII DIN PRACTICA JUDICIARĂ
PRIVIND SUSPENDAREA CONDIŢIONATĂ A
EXECUTĂRII PEDEPSEI ŞI SUSPENDAREA
EXECUTĂRII PEDEPSEI SUB SUPRAVEGHERE pg.77
BIBLIOGRAFIE pg.85

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu