Tainuirea

                                   CUPRINS
CAPITOLUL I – Consideraţii generale introductive
Secţiunea I – Tăinuirea ca infracţiune contra patrimoniului
Secţiunea II – Precedente legislative
Secţiunea III – Elemente de drept comparat
CAPITOLUL II – Conţinutul juridic şi constitutiv al infracţiunii
Secţiunea I – Concept legal. Caracterizări
Secţiunea II – Codiţii preexistente
      2.1. Situaţia premisă
      2.2. Obiectul infracţiunii
      2.3. Subiecţii infracţiunii
Secţiunea III – Conţinutul constitutiv
      3.1. Latura obiectivă
            3.1.1. Elementul material
            3.1.2. Urmarea imediată
            3.1.3. Legătura de cauzalitate
      3.2. Latura subiectivă
            3.2.1. Forma vinovăţiei
            3.2.2. Mobilul şi scopul
CAPITOLUL III – Alte aspecte privind infracţiunea de tăinuire
Secţiunea I – Regimul sancţionator. Cauză specială de nepedepsire
      1.1. Regim comun de sancţionare
      1.2. Cauză specială de nepedepsire
      1.3. Dispoziţii derogatorii prezente în art. 173 şi art. 361 Cod
penal şi în dispoziţiile Legii nr. 78/2000
Secţiunea II – Aspecte procesuale specifice
      2.1. Competenţa de urmărire
      2.2. Competenţa de judecată
Secţiunea III – Aspecte de ordin criminologic
Secţiunea IV – Explicaţii complementare

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu