Taxa vamală - parte componentă a politicii comercial-fiscale

Introducere..........3     CAPITOLUL I. APARIŢIA SI EVOLUŢIA TAXELOR VAMALE –INSTRUMENT DE INFLUENŢĂ COMERCIAL - FISCALĂ........5  § 1.  Viziune  internaţională – perioada  antică...........5  § 2.  Viziune  internaţională – perioada  medievală şi modernă...... 11  § 3.  Evoluţia taxelor vamale în ţările care au influinţat dezvoltarea economico-politică a Republicii Moldova.......15  § 4.  Evoluţia  taxelor vamale ca instrument de influenţă politică a Republicii Moldova, după proclamarea independenţei      24     CAPITOLUL II. Politica vamală componentă a politicii comercial-fiscale 28  §1.  Conceptul de politică comercială şi realizarea ei..................... 28  §2 Conceptul de politica vamală şi realizarea ei............................. 33     CAPITOLUL III. Concept de taxă vamală.........42  §1  Natura  juridică  a  taxei  vamale.............42  §2. Funcţiile  taxei vamale  – instrument al politicii vamale.......... 48  §3 Clasificarea taxelor vamale.........53  §4 Taxa vamală excepţională – element de exprimare a politicii vamale naţionale.........63     CAPITOLUL IV. Determinarea ţării de origine a mărfurilor.............. 76  §1 Criterii de determinare a ţării de origine  a mărfii...................... 76  §2 Certificatul de origine a mărfurilor............................................ 77  §3 Forma Certificatelor................................................................84     Încheiere........87  Lista literaturei............90

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu