Tehnica legislativa

Introducere……2     Capitolul I  Conceptul tehnicii legislative………5      Conceptul tehnicii legislative şi coraportul ei cu tehnica juridică….......…...5     Scopurile, importanţa şi direcţiile principale de aplicare complexă a tehnicii legislative……11     Capitolul II Principiile şi etapele de elaborare a actelor normative………13  2.1 Principiile de elaborare a actelor normative………………………………………13  2.2 Etapele procesului de elaborare a actelor normative…………………………….26     Capitolul III Părţile constitutive şi structura internă a actului normativ……...51  3.1 Părţile constitutive ale actului normativ……………………………………………51  3.2 Structura internă a actului normativ………………………………………………56     Concluzii şi propuneri……………………………………………………………………59  Bibliografie………………………………….……………………………………………66

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu