Tehnici promotionale in cadrul unei agentii de turism (S.C. XYZ S.A.)

      CUPRINS
      CAPITOLUL 1
Locul si importanta activitatii promotionale in economia moderna
   1. Activitatea promotionala – componenta a marketingului modern
   2. Sistemul de comunicatie al intreprinderii si activitatea promotionala
      CAPITOLUL 2
Marketingul serviciilor
2.1 Natura si caracteristicile serviciilor
2.2 Clasificarea serviciilor
2.3 Marketingul turistic:
      2.3.1 Turismul – concept, definitii,  factori  ce  determina  evolutia
turismului
      2.3.2 Elemente de marketing turistic.
      CAPITOLUL 3
Prezentarea generala a agentiei de turism SIND TOUR MINERVA
3.1 Scurt istoric
3.2 Organizarea interna
3.3 Parteneriate SIND TOUR MINERVA
3.4 Oferta SIND TOUR MINERVA
3.5 Clienti SIND TOUR MINERVA
3.6 Concurenta SIND TOUR MINERVA
      CAPITOLUL 4
Politica promotionala in cadrul agentiei de turism SIND TOUR MINERVA
4.1 Politica SIND TOUR MINERVA
4.2 Obiectivele SIND TOUR MINERVA si solutii pentru atingerea obiectivelor
4.3 Mixului de marketing :
      4.3.1 Politica de produs
      4.3.2 Politica de pret
      4.3.3 Politica de distributie
      4.3.4 Politica de promovare
Studiu de caz  - Rentabilitatea unui departament de incoming dinspre China
Concluzii si propuneri
Anexe
Bibliografie
64 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu