Tehnologia culturii nautului cu privire speciala asupra epocii si desimii de semanat

                                   Cuprins
Introducere
Partea I
Capitolul  1.  Condiţiile  naturale  social-economice  şi   tehnologice   de
realizare a
           producţiei.
        1.1. Date despre zona în care se află teritoriul unităţii.
1.                1.1.1. Prezentarea unităţii.
           1.1.2. Situaţia geografică şi social – economică.
           1.1.3. Geomorfologia şi hidrologia zonei.
           1.1.4. Princioalele caracteristici ale climei.
                 1.1.4.1. Regimul termic.
                 1.1.4.2. Regimul pluviometric.
                 1.1.4.3. Alte elemente climatice : lumina, nebulozitatea,
           umiditatea
                              relativă,  vânturile, etc.
            1.1.5. Caracterizarea solului.
            1.1.6. Flora cultivată şi spontană din zonă.
            1.1.7. Concluzii asupra cadrului natural.
        1.2. Cerinţele năutului faţă de factorii ecologici.
            1.2.1. Cerinţele faţă de temperatură.
            1.2.2. Cerinţele faţă de umiditate.
            1.2.3. Cerinţele faţă de lumină.
            1.2.4. Cerinţele faţă de sol.
      1.3. Tehnologia de cultivare a năutului.
            1.3.1. Rotaţia, amplasarea culturii.
            1.3.2. Fertilizarea.
            1.3.3. Lucrările solului.
            1.3.4. Soiuri şi hibrizi :  caracterizarea  celor  din  zonă  şi
experienţa.
             1.3.5.  Sămânţa  şi  semănatul  (tratamente,  epoca,   desimea,
distanţa, adâncimea
                 semănatului).
           1.3.6. Lucrării de îngrijire (combaterea buruienilor, bolilor,
           dăunătorilor,
                 irigarea, alte culturi).
            1.3.7. Evaluarea producţiei şi recoltarea.
Partea a II-a
Capitolul 2. Experimentări privind : influenţa epocii şi desimii de  semănat
asupra
            producţiei şi calităţii la năut.
             2.1. Stadiul actual al cercetărilor referitoare  la  temă  (din
literatura străină şi
                  autohtonă.
            2.2. Scopul, obectivele şi metodica experimentărilor.
                 2.2.1. Scopul şi obectivele.
                 2.2.2. Metodica experimentărilor.
           2.3. Valorificarea rezultatelor prin calculul statistic, analiza
           varianţei şi
                 regresii.
            2.4. Sinteza rezultateler  de  producţie  şi  discuţii  (tabele,
grafice, etc.).
            2.5. Sintesa rezultatelor pricind analizele fizice şi chimice.
            2.6. Analiza eficienţei economice.
            2.7. Concluzii
Bibliografie
46 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu