Tehnologia de cultivare a cartofului cu privire asupra fertilizarii in diferite conditii fitotehnice

                                   CUPRINS
      IMPORTANŢA  ŞI  RĂSPÂNDIREA  CARTOFULUI  ÎN  LUME   ŞI   ÎN   ROMÂNIA
............................................................................
.................................5.
      PARTEA                                                            I-A
............................................................................
.................10.
    CONDIŢIILE NATURALE SOCIAL-ECONOMICE ŞI  TEHNOLOGICE  DE  REALIZARE  A
CULTURII   CARTOFULUI   ÎN   ZONA   ÎNCHISA   A   DEPRESIUNII    BRAŞOVULUI
............................................................................
.........................11.
    1.1.DATE DESPRE ZONA ÎN CARE SE AFLA ICPC BRASOV .................11.
      1.1.1.Prezentarea unitarii ..................……………………………………….11.
           1.1.2.Situatia       geografica       si       social-economica
......................……………..12.
           1.1.3.      Geomorfologia       si       hidrologia       zonei
..................………………………13.
         1.1.4.    Principalele     caracteristici     ale     climei……………
…..................……14.
      1.1.4.1. Regimul termic…………………………………………….................15.
      1.1.4.2. Regimul pluviometric……………………………………….. ...........16.
      1.1.4.3.Regimul luminii……………………………………………..… ...........17.
      1.1.4.4.Regimul eolian……………………………………………… .............17.
      1.1.4.5. Alte elemente climatice………………………………………..... .....18.
      1.1.5. Caracterizarea solului…………………………………………. ..........19.
        1.1.6.Flora    cultivată    şi    spontană    din    zonă…………………..
.....................20.
           1.1.7.Concluzii      asupra      cadrului       natural……………………
.......................21.
    1.2.CERINTELE  CULTURII  CARTOFULUI   FATA   DE   FACTORII   ECOLOGICI
..….........................................................................
...............................................22.
    1.2.1.Cerinţele faţă de temperatură…………………………………… ..........23.
    1.2.2. Cerinţe faţă de umiditate……………………………………… ............24.
    1.2.3. Cerinţele faţă de lumină……………………………………………. ......25.
    1.2.4.Cerinţe faţă de sol…………………………………………… ...............26.
    1.2.5.Gradul de favorabilitate pentru cultura cartofului în condiţiile
de                   la                   I.C.P.C.                   Braşov
............................................................................
........................27.
    1.3.Tehnologia de cultivare a cartofului……………………………..… ……28.
    1.3.1. Rotaţia şi amplasarea culturii…………………………………… ……28.
    1.3.2. Fertilizarea……………………………………………………..…… ……28.
    1.3.3. Lucrările solului………………………………………………… ………31.
    1.3.4. Soiuri de cartof…………………………………………………… ………32.
    1.3.5. Materialul de plantat şi plantarea……………………………… ………33.
    1.3.6. Lucrările de îngrijire………………………………………………… …35.
    1.3.7. Evaluarea producţiei, recoltarea şi păstrarea………………… ………38.
    PARTEA                             A                              II-A
............................................................................
...............41.
    EXPERIMENTĂRI PRIVIND  EFICIENŢA  FERTILIZĂRII  ÎN  DIFERITE  CONDIŢII
FITOTEHNICE
............................................................................
......42.
    2.1.  STADIUL  ACTUAL  AL  CERCETĂRILOR  REFERITOARE  LA  FERTILIZAREA
CARTOFULUI…………………………………………… .............42.
    2.2.SCOPUL, OBIECTIVELE ŞI METODICA EXPERIMENTĂRILOR ……44.
      2.2.1. Scopul şi obiectivele experienţei…………………………….. ………44.
      2.2.2. Metodica experimentărilor…………………………………… ………44.
    2.3.CONDIŢIILE ECOLOGICE DIN ANUL EXPERIMENTĂRII………. ……50.
    2.4 VALORIFICARAEA REZULTATELOR……………………… …………...52.
    2.5. SINTEZA REZULTATELOR DE PRODUCTIE. …………………. …54.
    2.6.ANALIZA ECONOMICA……………………………………………… ……55.
    CONCLUZII ŞI PROPUNERI…………………………………………….. ……56.
    BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………….. …57.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu